O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


W S P Ó Ł P R A C AWysoka skuteczność i mobilność zespołów ratowniczych STORAT zaowocowała nawiązaniem oficjalnej współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację akcji poszukiwawczych, a mianowicie:

 • Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie -
  podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 1.04.2003 r.
 • Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie -
  wpis do Planu Ratowniczego Województwa Podkarpackiego, porozumienie o współpracy w dniu 14.02.2014 r.
 • Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dzięki nawiązanej współpracy jesteśmy zawiadamiani o akcjach poszukiwawczych dotyczących dzieci, osób w podeszłym wieku oraz chorych nie tylko na terenie Podkarpacia.

W 2000 r. nawiązaliśmy kontakt z Międzynarodową Organizacją Psów Ratowniczych  -  I R O (Internationale Rettungshunde Organisation) z siedzibą w Austrii.
W dniu 16.05.2001 r. STORAT stał się pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury IRO.

Współpracujemy także ze Związkiem Kynologicznym w Polsce - Oddział w Rzeszowie.
W latach 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 wspólnie organizowaliśmy egzaminy psów ratowniczych.


Ponadto została nawiązana współpraca z:

 • Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej
 • Ochotniczą Strażą Pożarną z Drelowa
 • Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego
 • RCMP CSDA w Albercie (Kanada)
 • Gmina Głogów Małopolski
 • OSP Budy Głogowskie
 • OSP Nowy Dwór Mazowiecki
 • GOPR Grupa Krynicka
 • GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
 • Komisja Użytkowo-Sportowa Psów Ratowniczych GKSP ZKwP