O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


W Ł A D Z E
Z A R Z Ą D


Andrzej Nosiadek
wiceprezes
d/s organizacyjnych

Marek Englot
wiceprezes
d/s szkolenia

Mateusz Jarosiński
członek


Łukasz Salamon
członek

Anna Zwierzyńska
skarbnik

Tomasz Kluz
sekretarz
K O M I S J A    R E W I Z Y J N A

Renata Grabowska
przewodnicząca

Witold Sieracki
członek

Grzegorz Sikora
członek


S Z E F O W I E    S Z K O L E N I A


Marta Gutowska
szef szkolenia psów

Tomasz Kluz
główny nawigator