O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


S P R A W O Z D A N I A  O P P2018

Wprowadzenie do sprawozdaniaWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2018.pdf
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2018.pdf
BilansBilans_2018.pdf
Rachunek wynikówRachunek_zyskow_i_strat_2018.pdf
Informacja dodatkowaInformacje_dodatkowa_STORAT_2018.pdf

2017

Wprowadzenie do sprawozdaniaWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2017.pdf
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2017.pdf
BilansBilans_2017.pdf
Rachunek wynikówRachunek_zyskow_i_strat_2017.pdf
Informacja dodatkowaInformacje_dodatkowa_STORAT_2017.pdf

2016

Wprowadzenie do sprawozdaniaWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2016.pdf
BilansBilans_2016.pdf
Rachunek wynikówRachunek_zyskow_i_strat_2016.pdf
Informacja dodatkowaDodatkowe_informacje_i_objasnienia_2016.pdf

2015

Wprowadzenie do sprawozdaniaWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2015.pdf
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2015.pdf
BilansBilans_2015.pdf
Rachunek wynikówRachunek_zyskow_i_strat_2015.pdf
Informacja dodatkowaDodatkowe_informacje_i_objasnienia_2015.pdf

2014

Wprowadzenie do sprawozdaniaWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2014.pdf
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2014.pdf
BilansBilans_2014.pdf
Rachunek wynikówRachunek_zyskow_i_strat_2014.pdf
Informacja dodatkowaDodatkowe_informacje_i_objasnienia_2014.pdf

2013

Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_2013.pdf
Sprawozdanie finansoweSprawozdanie_finansowe_2013.pdf

2012

Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie_merytoryczne_STORAT_2012.pdf
BilansBilans_STORAT_2012.pdf
Rachunek wynikówRachunek_wyników_STORAT_2012.pdf
Informacja dodatkowaInformacja_dodatkowa_STORAT_2012.pdf
    Do góry