O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


R E G U L A M I N Y  E G Z A M I N O W A N I A


PSÓW   RATOWNICZYCH    I R O


Internationale Rettungshunde Organisation


obowiązujące od  01.01.2019 r.


W językach angielskim i niemieckim


Dostępne tutaj jako plik .pdf (około 3,56 MB), język angielski.


Dostępne tutaj jako plik .pdf (około 1,44 MB), język niemiecki.W języku polskim jedynie w zakresie dla przeprowadzenia egzaminów ratowniczych


Dostępne tutaj jako plik .pdf (około 1,22 MB), język polski.