O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


O     S T O W A R Z Y S Z E N I UStowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zostało powołane na zebraniu założycielskim 5. grudnia 1999 r. przez grupę 22 osób zainteresowanych szkoleniem i wykorzystaniem psów w ratownictwie. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 11. stycznia 2000 r.


Struktura:Wśród członków założycieli są m.in.:

 • Sebastian Golisz - szef grupy psów ratowniczych PCK Gdańsk,
 • Bogdan Górny - instruktor prowadzący grupę cywilnego stowarzyszenia psów poszukiwawczo - ratowniczych (RCMP CSDA) w Lethbridge w Kanadzie, współpracującą z tamtejszą policją federalną (RCMP),
 • Marta Gutowska - jedyny w Polsce międzynarodowy sędzia kynologiczny do oceny psów ratowniczych, instruktor szkolenia psów Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), wieloletni konsultant GOPR ds. szkolenia psów ratowniczych,
 • Elżbieta Hader - krajowy sędzia prób pracy psów ZKwP,
 • Jan Jarosiński - starszy ratownik GOPR, z 30 letnim stażem,
 • Mateusz Jarosiński - instruktor GOPR, płetwonurek I st., ratownik wodny WOPR,
 • Piotr Kubica - międzynarodowy sędzia eksterieru psów ZKwP,
 • Adam Kurek - treser ZKwP,
 • Zofia Mrzewińska - międzynarodowy sędzia prób pracy psów ZKwP, instruktor szkolenia ZKwP,
 • Janusz Zając - instruktor GOPR,
 • Anna Zwierzyńska - międzynarodowy sędzia eksterieru psów ZKwP,

STORAT jest pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) z siedzibą w Austrii - decyzją z dnia 16.05.2001r.

W chwili obecnej programem szkolenia objęto 20 psów z terenu całej Polski, z których 10 uzyskało licencje uprawniające do wykorzystania ich w akcjach poszukiwawczych. Ponieważ szkolenie psa ratowniczego trwa około dwóch lat, pozostałe psy objęte programem szkolenia jeszcze nie spełniają wymogów  międzynarodowego  regulaminu  psów  ratowniczych IRO i nie mogą być  używane w poszukiwaniach.

Stowarzyszenie może poszczycić się udziałem w akcjach ratowniczych organizowanych przez Policję, Grupę Bieszczadzką GOPR i Państwową Straż Pożarną. Włączenie się w pierwsze akcje ratownicze wynikało z naszej inicjatywy. Po uzyskaniu informacji (media) o zaginięciu człowieka, zgłaszaliśmy  chęć  niesienia  pomocy  (na  nasz  koszt),  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji w  Rzeszowie,  która  akceptowała  nasz  udział.   Wynik  dwóch  pierwszych  akcji był negatywny - w przeszukiwanym terenie nie znaleziono osób zaginionych. W obu przypadkach osoby poszukiwane były poza rejonem pracy psów. W jednym wypadku osoba zaginiona padła ofiarą przestępstwa - uprowadzenie i zabójstwo, w drugim wypadku - wyjechała bez powiadomienia rodziny i wróciła po tygodniu. W kolejnej akcji 20/21.03.01 r. zespół ratowniczy STORAT po pięciu godzinach pracy z psem, odnalazł zwłoki trzyletniego dziecka poszukiwanego przez półtorej doby przez: Policję, Straż Pożarną, Straż Graniczną , Służbę Leśną i  osoby  cywilne.  Do  tej  akcji  włączyliśmy  się  również   na  własną  prośbę  i  własny koszt, po wysłuchaniu wiadomości w mediach w drugiej dobie poszukiwań. Skuteczność naszej pracy w tej akcji wykazała niezbicie, że włączenie zespołu STORAT do akcji w jej pierwszych godzinach dawało szansę na uratowanie życia dziecka. Według oceny lekarza sądowego dziecko  zmarło  po  około  12  godzinach  od  zaginięcia. Praca zespołu ratowniczego STORAT (4 osoby i pies) okazała się bardziej skuteczna niż poszukiwania prowadzone przez przeszło 100 osób.

Od tego momentu Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nawiązały z nami stały kontakt w celu włączania naszych zespołów ratowniczych do akcji.

O skuteczności akcji i życiu człowieka niejednokrotnie decyduje szybkość jej podjęcia, odnalezienia   poszkodowanego  i   udzielenia  mu   pomocy.  Pies   zawsze   pracuje   szybciej i skuteczniej niż człowiek. W skład zespołu ratowniczego STORAT wchodzą dwie do czterech osób  i  pies.  Przewodnik  psa  odpowiedzialny  jest  za  współpracę  z  psem,  pozostałe osoby za orientację w terenie (mapy, kompas, GPS), zapewnienie pomocy przedmedycznej (apteczka), łączności z bazą (radiotelefony, telefon komórkowy itp.).

Na podstawie własnych doświadczeń i dostępnej literatury możemy stwierdzić, że zespół ratowniczy z psem zastępuje pracę około 100 - 150 osób. Przy pomocy dobrze wyszkolonego psa, w czasie pięciu - sześciu godzin można pobieżnie przeszukać teren o powierzchni 120 ha. W akcjach w Załużu i Starym Żmigrodzie psy znalazły zwłoki poszukiwanych w terenie uprzednio sprawdzonym przez tyralierę profesjonalnych służb - Policja, Straż Pożarna. Świadczy to o znacznie większej skuteczności pracy psa, szczególnie w poszukiwaniach nocnych i trudnym terenie. Koszty użycia zespołu ratowniczego z psem są nieporównywalnie niższe niż koszt prowadzenia akcji wyłącznie przez ludzi (tyraliera). Równie wysoką skuteczność pracy wykazuje pies w akcjach lawinowych i katastrofowych (odszukiwanie zasypanych lawiną lub ofiar katastrof budowlanych, trzęsień ziemi itp.). Cywilny zespół ratowniczy z psem stanowi doskonałe uzupełnienie środków użytych do akcji poszukiwawczych prowadzonych przez organizacje do tego powołane.

W przeciwieństwie do psów szkolonych przez Policję i Straż Graniczną - nasze psy są łagodne i mogą być użyte do poszukiwań dzieci nie stwarzając dodatkowego zagrożenia nawet w chwili nietypowej reakcji dziecka (ucieczka, krzyk, odpędzanie psa).


    Do góry