O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


A R C H I W U MDecyzją Komisji Szkolenia Psów STORAT z dniem 31 grudnia 2016 roku na zasłużoną emeryturę w wieku 11 lat przeszedł OSKAR (AUSSIE'S AMBASADOR Paracortus). W ciągu 7 lat pracy uczestniczył w 59 akcjach. Odnalazł 2 osoby - 1 żywą i 1 martwą.


W nocy z 23/24.12.2016 r. siedmioro ratowników STORAT z trzema psami prowadziło poszukiwania 81 - letniego mieszkańca miejscowości Łukawiec w powiecie lubaczowskim. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego. Mężczyzna został odnaleziony przez policjantów około południa w sobotę, po zakończeniu działań przez zespoły STORAT, poza terenem przeszukanym przez ratowników z psami.
Więcej informacji na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku składamy wszystkim Ratownikom, Sympatykom, Osobom Współpracującym i Wspierającym życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia oraz realizacji planów w 2017 roku.
Zarząd STORAT


W nocy z 21/22.12.2016 r. dwa zespoły ratownicze z psami poszukiwały 87-letniej kobiety w okolicach Sandomierza. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.3.12 - w jedenastym roku życia - odeszła do psiego nieba ERKA (QEEN MARY Traho). W trakcie 8 lat pracy w STORAT uczestniczyła w 97 akcjach i odnalazła 3 osoby (martwe). Jedną z nich znalazła, testując nowatorską metodę poszukiwań - pracę psa podczas jazdy pojazdem typu quad. Była wyjątkowym psem o wszechstronnych możliwościach pracy.
W dniu 29 listopada 2016 r. czworo ratowników STORAT (w tym dwoje reprezentujący OSP Jabłonna) uczestniczyło w VI Ogólnopolskiej Konferencji Eksperckiej Fundacji Itaka pod hasłem Poszukiwanie Osób Zaginionych - Wykorzystanie nowych technologii w działaniach poszukiwawczych dzieci i dorosłych.
W trakcie trwania konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali:
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP - w czasie którego policjanci pokazali sprzęt, którym wspierają jednostki terenowe Policji podczas prowadzonych działań poszukiwawczych osób zaginionych.
Maciej Rokus z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przedstawił nowoczesne metody poszukiwań podwodnych przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu.
Mł. asp. Michał Szalc z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku zaprezentował sprzęt i metody wykorzystywane przez Straż Pożarną podczas akcji poszukiwawczych.
Mieliśmy także okazję posłuchać wystąpienia funkcjonariuszy Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych KWP w Gdańsku na temat długofalowego prowadzenia sprawy poszukiwawczej, które doprowadziło do odnalezienia zwłok osoby zaginionej i ustalenia sprawcy zabójstwa.
Psycholog Karolina Krawczyk z Fundacji Itaka przedstawiła problematykę zaginięć osób starszych i chorych na przykładzie depresji osób starszych.
Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR przedstawili metody poszukiwania osób zaginionych za pomocą termowizji.
VI Konferencja podobnie jak i poprzednie cieszyła się bardzo dużym zainteresowanie osób związanych z problematyką poszukiwania osób zaginionych.W dniach 18-20.11.2016 na zaproszenie Szefa Szkolenia GOPR braliśmy udział w centralnym szkoleniu psów ratowniczych GOPR, które odbyło się na terenie działania Grupy Karkonoskiej. Podczas pierwszego dnia, na wykładach, zaprezentowaliśmy schemat postępowania podczas akcji poszukiwawczej w terenie otwartym z wykorzystaniem psów, zasady planowania akcji ratowniczej z użyciem programu komputerowego i GPS-a, a także teorię rozchodzenia się zapachów i metodykę szkolenia informacji "na bringsel". W drugim dniu prowadziliśmy ćwiczenia praktyczne w terenie.


W dniach 11-13.11.2016 dwóch przewodników z psem (NORKĄ) uczestniczyło w seminarium z mantrailingu w Krakowie. Seminarium zorganizowała Krakowska Grupa Tropiąca, a prowadziła je instruktorka INBTI (The InterNational Bloodhound Training Institute) z Włoch - Valeria Piana. Podczas 3 dni zajęć teoretycznych i intensywnych ćwiczeń w terenie nauczyliśmy się sporo nowych rzeczy o mantrailingu, możliwościach psów tropiących oraz szkoleniu metodą Kochera. Wiele z nich było dla nas zaskakujące, ale pies poradził sobie świetnie.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


2.11.2016 r. dwoje przewodników z psami spędziło przedpołudnie na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w Przedszkolu Publicznym w Kraczkowej oraz w Zespole Szkół w Palikówce. Na spotkaniach przedstawiono pracę przewodnika z psem oraz zaprezentowano służbę ratowników w STORAT..


W nocy z 27/28.10.2016 r. w masywie Bukowego Berda jeden zespół ratowniczy STORAT z psem wspierał prowadzone przez Grupę Bieszczadzką GOPR działania poszukiwawcze za zaginionym uczestnikiem wycieczki. W czasie dojazdu na miejsce rozpoczęcia poszukiwań, jeden z patroli GOPR poinformował o nawiązaniu kontaktu z poszukiwanym. Zaginiony został sprowadzony z gór w stanie ogólnym dobrym i przewieziony do dyżurki GOPR w Ustrzykach Górnych.140 dzieci z Przedszkola Gminnego w Malawie miało okazję do spotkania z ratownikami STORAT. 24 października troje przewodników psów zaprezentowało umiejętności swoich podopiecznych, opowiedziało o wymagającej służbie ratownika-ochotnika oraz o bezpiecznym zachowaniu w kontaktach ze zwierzętami.
Więcej zdjęć w galerii przedszkola.


13.10.2016 r. kolejny przewodnik z psem dołączył do grona posiadaczy I klasy w specjalności terenowej wg rozporządzenia MSWiA. STORAT dysponuje w tej chwili 10 zespołami ze zdanymi egzaminami w I klasie o specjalności terenowej oraz 2 w klasie I gruzowiskowej. Ponadto 2 kolejnych przewodników ma zdany egzamin terenowy w klasie 0.11.10.2016 r. w Nowym Sączu udanie rozpoczęliśmy jesienną sesję egzaminacyjną dla przewodników psów ratowniczych wg rozporządzenia MSWiA. Dwa zespoły potwierdziły posiadane uprawnienia w specjalności terenowej w klasie I, a dwa kolejne zdały egzaminy w klasie 0 w tej samej specjalności.


4.10.2016 r. przewodniczka psa ratowniczego wraz ze swoim podopiecznym spotkała się dziećmi z Przedszkola nr 16 w Rzeszowie. Na spotkaniu przybliżyła pracę zespołu ratowniczego, zaprezentowała umiejętności wyszkolonego psa oraz opowiedziała o bezpiecznym postępowaniu w kontaktach z tymi pięknymi i sympatycznymi zwierzętami.


5.10.2016 r. zmarł Eugeniusz Markuszewski - ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR, w latach 2000 - 2003 był członkiem STORAT, w którym wyszkolił swojego psa ratowniczego - owczarka niemieckiego Ariego.
Cześć Jego Pamięci!.
Bieszczadzki GOPR: Zmarł nasz Kolega śp. Eugeniusz MarkuszewskiW dniach 23-25.09 w Zabajce i w Budach Głogowskich odbyły się egzaminy psów ratowniczych zorganizowane przez STORAT we współpracy z Komisją Użytkowo - Sportową Psów Ratowniczych ZKwP oraz rzeszowskim oddziałem ZKwP. Egzaminy przeprowadzone wg regulaminów IRO sędziował Michał Szalc. Do sprawdzenia posiadanych umiejętności przystąpiło 13 przewodników z 14 psami reprezentujących 4 organizacje ratownicze.
Organizację egzaminów oprócz niezawodnych członków STORAT wsparli: Burmistrz Głogowa Małopolskiego oraz strażacy z OSP w Budach Głogowskich. Praca węchowa w terenie otwartym odbywała się w lasach Zabajki, a na gruzach - na terenie poligonu w Budach Głogowskich. Konkurencje sprawdzające sprawność i posłuszeństwo zorganizowano na stadionie sportowym w Budach Głogowskich.
Do egzaminu RH-F (tropiący) zgłoszono 3 psy:
W klasie E przystąpił do egzaminu 1 zespół (przewodnik i pies) - zdał 1.
W klasie A przystąpiły do egzaminu 2 zespoły - zdały 2.
Do egzaminu RH-FL (terenowy) zgłoszono 14 psów:
W klasie E przystąpił do egzaminu 1 zespół.
W klasie A przystąpiło do egzaminu 10 zespołów - zdało 7.
W klasie B przystąpiły do egzaminu 3 zespoły - zdały 2.
Do egzaminu RH-T (gruzowiskowy) zgłoszono 4 psy:
W klasie A przystąpiły do egzaminu 4 zespoły - zdały 3.
Gratulujemy zdanych egzaminów i życzymy sukcesów w pracy ratowniczej.

Więcej zdjęć w naszej galerii.
W dniach 17-18 września 2016r. na zaproszenie OSP Goszcza nawigator STORAT przybliżył uczestnikom szkolenia tematykę wykorzystania odbiorników GPS w akcjach poszukiwawczych, rolę nawigatora w zespole poszukiwawczym z psem oraz jego wyposażenie.
Zajęcia teoretyczne uzupełnione były ćwiczeniami praktycznymi oraz pozorowaną akcją w drugim dniu szkolenia.
Wcześniej swoje prezentacje przedstawili również p. Joanna Stojer-Polańska (kryminalistyk) oraz Radosław Zębala (policjant i członek OSP Goszcza).
W szkoleniu poza strażakami OSP Goszcza brali udział również ratownicy z PSP JRG 5 Kraków, Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Nowy Sącz.
Dziękujemy za zaproszenie i wymianę doświadczeń.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej z Psami i OSP Goszcza.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W dniach 16-18.09.2016 w szkoleniu Nadarzycach i okolicach Bornego Sulinowa na zaproszenie GRS PCK Trójmiasto wziął udział zespół ratowniczy z psem STORAT.
Tematyka zajęć dotyczyła m.in. technik poszukiwania osób zaginionych, profili psychologicznych osób zaginionych oraz psychologii ratownika.
Sprawdzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy nastąpiło podczas pozorowanej nocnej akcji poszukiwawczej ze scenariuszem.
Udało się również poćwiczyć na gruzowisku.
Dziękujemy za zaproszenie.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


Od piątku (9.09) do niedzieli (11.09) 25 ratowników z 13 psami intensywnie trenowało podczas szkolenia wyjazdowego. W tym roku baza była ulokowana w "Zagrodzie Chryszczata" w Smolniku k. Komańczy. Program szkolenia obejmował szerokie spektrum działalności zespołów ratowniczych z psami, w tym m.in: szkolenie indywidualne oraz grupowe z posłuszeństwa, sprawności i sterowania psem, przeszukiwanie terenu, przeszukiwanie terenu przez zespół z psem z quad'a, przeszukiwanie zniszczonych zabudowań, przeszukiwanie pomieszczeń mieszkalnych, teorię i elementy praktyczne dotyczące poszukiwania zwłok. Nawigatorzy doskonalili się w prowadzeniu zespołów oraz ze współpracy odbiorników GPS z oprogramowaniem i mapami, w tym z przygotowania podkładów mapowych do planowania działań ratowniczych. Doskonalono umiejętności kierowania quad'em. Stałym elementem szkolenia była pozorowana akcja nocna, która tym razem odbyła się przy pięknym wtórze ryczących jeleni.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


Dziecięcioro ratowników z 4 psami (w tym ratownik na quadzie) poszukiwało w nocy z 25/26 sierpnia zaginionej 80-letniej mieszkanki Tarłowa k. Ożarowa. O godz. 2:05 jeden z zespołów zameldował o odnalezieniu poszukiwanej. Po zabezpieczeniu termicznym Pani została przetransportowana na płachcie ewakuacyjnej do radiowozu i następnie przekazana załodze wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego.
To kolejna w tym roku skuteczna akcja ratownicza zespołów STORAT.


W dniach 23-25.09 tego roku, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT wspólnie z rzeszowskim oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce, organizuje egzaminy psów ratowniczych wg regulaminów IRO. Serdecznie zapraszamy wszystkich ratowników do udziału, a znajomych, przyjaciół i sympatyków do pomocy i współpracy.
Warunkiem uczestnictwa zespołu w egzaminach jest członkostwo właściciela lub przewodnika psa w ZKwP, aktualnie opłacone składki związkowe, zgłoszenie na egzamin i wniesienie opłaty startowej w wysokości 50 PLN/egzamin do 4.09.2016.
Zgłoszenia i informacje: Barbara Maciejewska, tel. 793 735 931, vetbas(at)gmail.com


W nocy z 3 na 4 sierpnia cztery zespoły z psami poszukiwały zaginionego 32-letniego mieszkańca Nowej Sarzyny. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.16.07 Za nami pracowity weekend. O godz. 16.00 na stadionie w Przybyszówce rozpoczęliśmy ćwiczenia połączone z pozorowaną akcją nocną. Po zakończeniu treningu na płycie stadionu oraz na przeszkodach przemieściliśmy się do Bud Głogowskich, gdzie na miejscowym boisku sportowym zaprezentowaliśmy STORAT podczas festynu. Przewodnicy z psami przedstawili wyszkolenie indywidualne i grupowe psów w zakresie posłuszeństwa oraz w jaki sposób psy pokonują różne przeszkody. Zaprezentowane zostały także elementy pracy węchowej. Po zakończeniu pokazu był czas na spotkanie widzów z psami ratowniczymi oraz robienie wspólnych zdjęć. Kolejnym etapem weekendowych ćwiczeń była pozorowana akcja nocna. Ćwiczenia w pobliskim lesie zakończyliśmy ok. godz. 2.30 - rozjeżdżając się do domów, a już o 4.50 zostaliśmy poderwani z łóżek dzwonkiem telefonu na wezwanie policji. Na szczęście zaginiona osoba została odnaleziona jeszcze przed wyjazdem zespołów ratowniczych. Część z uczestników ćwiczeń nocnych trenowała również jak zazwyczaj w niedzielne przedpołudnie.
Więcej zdjęć w naszej galerii.
Udana akcja poszukiwawcza !
W dniu 29.06.2016 o godz. 3.30, 7 ratowników i trzy psy wyruszyło na poszukiwania 76 letniej kobiety z Nowosiółek Dydyńskich. Kobieta wyszła z domu dzień wcześniej ok. godz. 18:00. O godz. 10.40 zespół ratowniczy Storat odnalazł zaginioną w trudno dostępnym terenie na skraju dużego jaru. Kobieta przetrzymała noc w dobrej kondycji. W transporcie zaginionej wydatnie pomogli ratownicy z grupy bieszczadzkiej GOPR, którzy przy pomocy quada i przyczepy z noszami, zwieźli zaginioną do karetki pogotowia. W akcji brali udział równolegle: Straż Graniczna na quadach, helikopter z kamerą ze Straży Granicznej, Policja, jednostki PSP i OSP, PCK Przemyśl oraz żołnierze Wojska Polskiego.
Więcej informacji na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W popołudnie 26 czerwca 6 ratowników STORAT z 4 psami zaprezentowało się podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku.
Przedstawiono działalność Stowarzyszenia, posłuszeństwo i sprawność psów ratowniczych. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem widowni i został nagrodzony oklaskami. Na zakończenie spotkania dzieci chętnie skorzystały z możliwości pogłaskania naszych psów.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


8.06 sześcioro ratowników z trzema psami oraz kierowcą OSP w Budach Głogowskich brało udział w międzypowiatowych ćwiczeniach taktyczno - bojowych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służb współdziałających z system KSRG organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Dębicy pod kryptonimem "Dębica 2016". W ćwiczeniach oprócz sił i środków z powiatu dębickiego brały udział jednostki PSP z powiatów: łańcuckiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego oraz dwie kompanie z terenu województwa podkarpackiego. Ratownicy STORAT wspomagali działania Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP z Dębicy w realizacji epizodu I - Poszukiwania. Scenariusz ćwiczeń przewidywał poszukiwanie zaginionych osób w terenie leśnym, które oddaliły się z miejsca wypadku komunikacyjnego. Dwa sektory wyznaczone przez strażaków - planistów były przeszukiwane przez zespoły z psami, a jeden przez tyralierę złożoną ze strażaków z OSP i prowadzoną przez strażaków z GPR Dębica. Dobre współdziałanie jednostek zaowocowało odnalezieniem wszystkich zaginionych i udzielenie im wymaganej pomocy. Transport poszkodowanych realizowany był przez załogę GPR Dębica przy pomocy zestawu quad + przyczepa.
Więcej informacji na profilu GooglePlus KW PSP Rzeszów.
Za nami bardzo pracowity weekend - poza niedzielnym treningiem wzięliśmy udział w trzech piknikach - prezentując działalność STORAT oraz wyszkolenie psów ratowniczych.
4.06 ratownicy STORAT uświetnili pokazem wyszkolenia psów ratowniczych piknik rodzinny na osiedlu Słocina pod hasłem "Dzień Dziecka z Junakiem".
5.06 ratownicy STORAT z dwoma psami uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową oraz Radę Rodziców w Niebieszczanach.


5.06 troje ratowników z psem brało udział w pikniku rodzinnym "Rozpocznij bezpiecznie lato z mamą i tatą" w Solparku w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim.
Udana akcja poszukiwawcza !
Trzy zespoły ratownicze STORAT z psami w dn. 30/31.05 brały udział w poszukiwaniach na terenie powiatu chełmskiego chorej 33 - letniej kobiety. Po prawie 240 km podróży pod granicę ukraińską oraz ustaleniu okoliczności zaginięcia - zespoły przystąpiły do akcji w trudnym lesisto - bagiennym terenie, gdzie trop zgubił policyjny pies. Ok. 5.17 zespół ratowniczy z owczarkiem niemieckim Ozi natrafił na osobę zaginioną w dobrej kondycji fizycznej. Po pertraktacjach udało się namówić przestraszoną zaginioną do udzielenia jej pomocy i po doprowadzeniu do bazy poszukiwań - przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.
Więcej zdjęć w naszej galerii.22.05 Jak co roku we współpracy z rzeszowskim oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce oraz z Komisją Użytkowo Sportową Psów Ratowniczych Związku Kynologicznego w Polsce byliśmy obecni na IX Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych. Tym razem wystawa odbywała się w plenerze, w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Cyziówka w Kamionce. Pokaz wyszkolenia i metod poszukiwania osób zaginionych przez zespoły z psami były dla nas okazją do bliższego zaprezentowania naszej organizacji szerszej publiczności. Podczas wystawy czynne było także nasze stoisko, przy którym zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia.
Wszystkim darczyńcom, którzy podczas wystawy wsparli nas finansowo serdecznie dziękujemy.
Więcej zdjęć w naszej galerii.21.05 zespół ratowniczy STORAT na zaproszenie Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, Sekcji Poszukiwawczej OSP Jabłonna, Grupy Ratownictwa PCK Warszawa i Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 wziął udział w ćwiczeniach poszukiwawczo - ratowniczych z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, które odbyły się w na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem manewrów było doskonalenie współpracy między różnymi organizacjami poszukiwawczo - ratowniczymi oraz doskonalenie umiejętności przy wykorzystaniu różnych technik poszukiwawczych.
Relacja fotograficzna na stronie Grupy Ratownictwa PCK Warszawa19.05 troje ratowników z psami spotkało się z dziećmi z Przedszkola nr 40 w Rzeszowie. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały pokaz wyszkolenia psów ratowniczych, w tym sprawność przy pokonywaniu improwizowanych przeszkód.
Więcej zdjęć w naszej galerii.W dniu 19 maja 2016 roku w Zespole Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wisłoku Wielkim odbył się pokaz działań zespołów ratowniczych STORAT. Dwóch przewodników (Katarzyna Nosiadek i Grzegorz Reptak) zaprezentowało wyszkolenie psów ratowniczych (Aire i Kaja). Nawigator zespołu ratowniczego (Andrzej Nosiadek) przekazał informacje o technikach poszukiwań osób zaginionych i poinstruował o bezpiecznym zachowaniu w obecności psa. Podczas prezentacji udało się również odnaleźć schowaną nauczycielkę i zademonstrować pracę zespołu poszukiwawczego z psem.
Więcej zdjęć w naszej galerii.10 ratowników z 4 psami noc z 13/14.05.2016 r. spędziło na poszukiwaniach zaginionego mieszkańca Dąbrówek k. Łańcuta. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanego.

9.05 dwóch ratowników z psem (prezes Tomasz Maciejewski i przewodnik psa Witold Sieracki z Asem) uczestniczyło w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Dębicy. Relacja na stronach KP PSP w Dębicy.
Galeria zdjęć4.05.2016 r. zespół ratowniczy STORAT z psem o specjalności gruzowiskowej wyjechał do Tarnobrzega na wezwanie z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa z Rzeszowa dotyczące zawalenia hali produkcyjnej dawnego przedsiębiorstwa Siarkopol. Dwa poziomy gruzowiska zostały przeszukane sprzętem elektronicznym przez siły JRG PSP w Tarnobrzegu, Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą PSP z Dębicy oraz psa ratowniczego STORAT. Nie stwierdzono osób poszkodowanych w tej katastrofie. Transport zespołu na miejsce działań zapewniło OSP w Budach Głogowskich.W południe 1 maja ratownicy STORAT z psami zaprezentowali się podczas pikniku "Obywatel Pies" zorganizowanego przez MDK w Stalowej Woli z okazji obchodów Dni Miasta. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem widowni i został nagrodzony oklaskami.W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. w miejscowości Chbany w Czechach trzech ratowników STORAT oraz ratowniczka z Małopolskiej Cywilnej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej uczestniczyło w charakterze obserwatorów w organizowanych przez IRO zawodach grup ratowniczych Team Competition. Wyjazd części ratowników został sfinansowany przez Komisję Użytkowo Sportową Psów Ratowniczych Związku Kynologicznego w Polsce.
Drużyny składające się z trzech zespołów (3 psy, 3 przewodników) miały za zadanie nocne przeszukanie gruzowiska po wybuchu gazu, przeszukanie gruzowiska po katastrofie budowlanej w warunkach dziennych, przeszukanie terenu po wypadku drogowym w celu odnalezienia zaginionych uczestników tego zdarzenia oraz marsz w warunkach nocnych. Zawodnicy musieli wykazać się również praktyczną umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej, a także wiedzą teoretyczną podczas testu.
Regulamin zawodów pozostawiał uczestnikom znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji co do sposobu współpracy oraz taktyki działania.
Team Competition ma za zadanie sprawdzenie umiejętności działania grup ratowniczych w warunkach zbliżonych do prawdziwych akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Możliwość podejrzenia pracy innych grup było bardzo przydatne. Być może za rok spróbujemy własnych sił w IRO Team Competition.W nocy z 14/15.04 sześcioro ratowników z 2 psami poszukiwało zaginionego 54 - letniego mieszkańca Małej w powiecie ropczyckim. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono osoby zaginionej.Tuż przed godz. 1.00 12.04 rozdzwonił się się telefon alarmowy STORAT. Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie powiadomił o zaginięciu 83 - letniej kobiety w miejscowości Piątkowa w gminie Dubiecko. Wkrótce po wezwaniu w drodze na miejsce prowadzonych poszukiwań wyruszyły 4 zespoły ratownicze z psami. Zaangażowano duże siły i środki. Zadysponowano policjantów, Straż Graniczną, strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straż Pożarnej, Grupę Ratowniczą PCK Przemyśl, a rano wezwano do pomocy ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Ok. godz. 10.00 w eterze rozległ się radosny komunikat: "Odnaleziona. Żywa". Jeden z policjantów przeczesujący w tyralierze wyznaczony sektor wypatrzył osobę zaginioną. Wkrótce na miejscu odnalezienia zjawił się także przebywający w pobliżu zespół STORAT z psem. Pani w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej została ewakuowana przez policjantów, a następnie ratowników GOPR i przekazana wezwanej na miejsce załodze pogotowia ratunkowego.
Więcej informacji na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.9.04.2016 r. gościliśmy w Radio Kraków w audycji "Klinika Zdrowego Chomika". O pracy ratowniczej, szkoleniu psów i działalności Stowarzyszenia opowiadali Andrzej i Katarzyna Nosiadek z berneńskim psem pasterskim Aire oraz Jacek Nowalski z owczarkiem niemieckim Rondą. Relacja do odsłuchania oraz galeria zdjęć do obejrzenia na stronie internetowej Radia Kraków. Cała audycja także na stronie Fundacji Psi Los
Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatorów.29.03.2016 r. kolejny wyjazd na akcję ratowniczą. Dziewięcioro ratowników z czterema psami wyruszyło do Huciska Jawornickiego na poszukiwania zaginionego 47 - letniego chorego mężczyzny. W trakcie dojazdu na miejsce poszukiwań do ratowników dotarła informacja o szczęśliwym odnalezieniu zaginionego przez policjantów.12.03.2016 r. trzy zespoły wyruszyły, a 1 przygotowywał się do wyjazdu na poszukiwania 66 - letniego mężczyzny do miejscowości Grochowe w powiecie mieleckim. Na szczęście w trakcie dojazdu na miejsce akcji do ratowników dotarła informacja o odnalezieniu się zaginionego.W dniach 7 - 11.03.2016 r. nasze zespoły ratownicze poddały się certyfikacji wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych zorganizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu. 6 zespołów odnowiło posiadane uprawnienia w I klasie terenowej, 2 przewodników uzyskało po raz pierwszy certyfikat w I klasie gruzowiskowej, a 1 - zdał egzamin 0 w klasie terenowej.Przez całą noc z 7/8.03.2016 r. dziewięcioro ratowników z czterema psami bezskutecznie poszukiwało zaginionego 60 - letniego mieszkańca Woli Obszańskiej w powiecie biłgorajskim.W nocy 24.02.2016 r. dziewięcioro ratowników z czterema psami wyruszyło do Depułtycz Królewskich koło Chełma na poszukiwanie zaginionego 78 - letniego mężczyzny. W trakcie dojazdu na miejsce poszukiwań nadeszła informacja o szczęśliwym odnalezieniu zaginionego przez patrol złożony z funkcjonariusza policji i strażnika granicznego.

Więcej informacji na stronie KWP Lublin.21.02.2016 r. w holu, a następnie na sali kinowej kina Helios przy ul. Powstańców Warszawy, m.in. ratownicy z psami STORAT uświetnili premierowy pokazu filmu "Zwierzogród". Dzieci przybyłe wraz ze swoimi rodzicami miały możliwość bliskiego kontaktu z psem ratowniczym oraz obejrzenie krótkiego pokazu wyszkolenia.
Więcej zdjęć w naszej galerii.

10.02.2016 r. dziewięcioro ratowników z czterema psami wyjechało do Rymanowa Zdroju na poszukiwania zaginionego 30 - letniego mężczyzny. Wkrótce po rozpoczęciu przeszukiwania wyznaczonych sektorów nadeszła informacja o odnalezieniu zaginionego przez patrol policji.Zmiana rachunku bankowego!
Uprzejmie informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego.
Nowy numer rachunku:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
88 1750 0012 0000 0000 3186 8645Na portalu Podkarpackie Pozarządowe można odsłuchać audycję z 5.01.2016 r. wyemitowaną w Polskim Radiu Rzeszów, w której m.in. rozmowa z prezesem STORAT podsumowująca rok 2015 w pracy Stowarzyszenia. Nagranie (od 2:45)Kolejna noc spędzona na poszukiwaniach. Z 7/8.01.2016 r. trzy zespoły ratownicze z psami poszukiwały zaginionego 47 - letniego mieszkańca Bratkowic. W terenie wyznaczonym do przeszukania mężczyzny nie odnaleziono.
Zaginiony samodzielnie powrócił do domu w godzinach przedpołudniowych.

D O    A R C H I W U M    2 0 1 5