O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


A R C H I W U MKolejne poszukiwania w tym roku zakończone sukcesem.
W dn. 27.12.2015 r. 10 ratowników z czterema psami i quad'em wyruszyło na poszukiwania zaginionego 62-letniego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Po kilku godzinach poszukiwań ratownik patrolujący teren na quadzie odnalazł poszukiwanego. Odnaleziony w dobrej formie, mimo dość długiego przebywania poza miejscem pobytu, został przetransportowany w teren, gdzie mógł zostać przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
To czwarte w tym roku odnalezienie żywej osoby przez zespoły STORAT.
Więcej informacji na stronie KWP Rzeszów.

W nocy z 25/26.12.2015 r. trzy zespoły ratownicze z psami uczestniczyły w poszukiwaniach zaginionego 35-letniego mieszkańca Grodziska Górnego. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono mężczyzny. Ciało poszukiwanego odnaleziono w dn. 26.12.2015 r. poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.Decyzją Komisji Szkolenia Psów STORAT w listopadzie 2015 roku na zasłużoną emeryturę w 11-tym roku życia przeszła DŻINI (GINII Gymkhana). W ciągu 8 lat pracy wzięła udział w 59 akcjach, podczas których odnalazła 5 osób ( 1 żywą i 4 martwe). Jest jedynym do tej pory psem STORAT, który ze swoim przewodnikiem zdał egzamin gruzowy klasy I PSP.4.12.2015 r. na rozpoczęcie Ogólnopolskich Manewrów HOPR w Ustrzykach Górnych ratownicy STORAT przeprowadzili szkolenie dla uczestników (harcerzy - ratowników KPP) dotyczące organizacji akcji poszukiwawczych, wybranych elementów taktyki oraz pracy psów poszukiwawczych. W górskim terenie przedstawiono pracę zespołu ratowniczego z psem.Także 26.11.2015 r. w Warszawie przedstawiciel Stowarzyszenia brał udział w "Demonstracji wybranych technik satelitarnych dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa" zorganizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną, Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN, Szkołę Główną Służby Pożarniczej i IMMARSAT.
Więcej informacji na stronie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.26.11.2015 r. w Warszawie przedstawiciele STORAT wzięli udział w V eksperckiej konferencji Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod hasłem "Poszukiwania osób zaginionych".
Więcej informacji na stronach Fundacji ItakaW dn. 20-21.11.2015 r. w Huczwicach, ratownicy STORAT uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Sekcje Operacyjne Cisna i Lutowiska Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Zakres szkolenia obejmował między innymi ćwiczenia przy użyciu platformy AutoPulse do wspomagania RKO. Podczas pozorowanej wyprawy poszukiwawczej ratownicy starali się wdrażać ostatnie wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 dotyczące poszkodowanych w hipotermii.
Więcej na stronie Bieszczadzkiej Grupy GOPR.18.11.2015 r. dwóch przewodników z psami ratowniczymi uczestniczyło w spotkaniu z dziećmi z Przedszkola nr 34 w Rzeszowie. Prezentacja umiejętności psów wzbudziła zainteresowanie dzieci i przebiegła w miłej atmosferze.W nocy z 16/17.11.2015 r. dziewięcioro ratowników z 4 psami poszukiwało zaginionej 83 - letniej mieszkanki Żarnowej. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.12 listopada 2015 r. kolejny raz ratownicy STORAT z psami spotkali się z dziećmi. Tym razem troje przewodników psów gościło w Szkole Podstawowej w Krzemienicy k. Łańcuta. Zaprezentowano wyszkolenie i sprawność psów ratowniczych. Krótka pogadanka dla młodszych dzieci dotyczyła bezpiecznego zachowania się w towarzystwie psa. Starsze dzieci z uwagą wysłuchały porad o tym jak zachować się w sytuacji zaginięcia w terenie.
Więcej zdjęć w naszej galerii.W dniu 21.10.2015 r. dwoje ratowników STORAT z psami uczestniczyło w spotkaniu z dziećmi z przedszkola przy Szkole Językowej PROMAR w Rzeszowie. Zaprezentowano umiejętności psów ratowniczych, omówiono zasady bezpiecznego postępowania z psem. Na zakończenie spotkania dzieci chętnie skorzystały z możliwości pogłaskania naszych psów.W nocy 18.10.2015 trzy zespoły ratownicze z psami zostały wezwane na poszukiwania zaginionej 80 – letniej mieszkanki miejscowości Tereszpol – Kukiełki. I tym razem zaginiona została szczęśliwie odnaleziona przed przyjazdem zespołów na miejsce poszukiwań.W nocy 17.10.2015 r. dziewięcioro ratowników z 4 psami wyruszyło do miejscowości Ciszyca w powiecie sandomierskim w woj. świętokrzyskim na poszukiwania 9 – letniej dziewczynki.
Akcja została przerwana w trakcie dojazdu zespołów po odnalezieniu zaginionego dziecka.W dniach 6/7.10.2015 r. prezes STORAT reprezentował Stowarzyszenie na konferencji zorganizowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Konferencja pt. "XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - stan aktualny i perspektywa rozwoju" miała charakter warsztatowy. W trzech panelach dyskusyjnych: operacyjnym, szkoleniowym i logistyczno-finansowym uczestnicy pracowali nad rekomendacjami i wnioskami w zakresie koniecznych zmian w funkcjonowaniu KSRG.
W drugim dniu odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów przez komendanta głównego PSP – gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.
Więcej na stronie www.straz.gov.pl.

W dniu 4 października 2015 r. na XXXII Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Rybniku jeden ratownik z psem oraz dwie adeptki z psami z katowickiej grupy prowadzonej przez Marka Fryca wzięli udział w pokazie psów ratowniczych. W trakcie pokazu zaprezentowano działalność Stowarzyszenia STORAT i tworzącej się grupy w Katowicach. Przedstawiono zagadnienia związane z prowadzeniem akcji poszukiwawczych oraz sposoby informowania o osobach odnalezionych przez psy. Zaprezentowano podstawowe elementy wyszkolenia psów oraz pracę węchową w zakresie wyszukiwania małych przedmiotów.W nocy z 30.09/1.10.2015 r. 2 zespoły ratownicze z psami wyjechały do Woli Baranowskiej na poszukiwania zaginionego 55 – letniego mężczyzny. Na szczęście zaginiony samodzielnie powrócił do domu jeszcze przed przyjazdem ratowników i zespoły zostały zawrócone z drogi.19.09.2015 r. w ramach akcji "Bezpośrednio od polskiego rolnika", na zaproszenie gospodarstwa agroturystycznego w Osławicy, troje ratowników STORAT z dwoma psami wzięło udział w pokazie. Zaprezentowano działalność Stowarzyszenia, posłuszeństwo i sprawność psów ratowniczych oraz wybrane elementy poszukiwań terenowych.W dniach 4-6.09.2015 r. 26 ratowników STORAT z 14 psami uczestniczyło szkoleniu wyjazdowym w Wólce Biskiej oraz na zalewie Biszcza-Żary. Intensywny program zajęć obejmował wiele elementów pracy ratowniczej zarówno przewodników psów, jak i nawigatorów.
Ćwiczono m.in.:
- posłuszeństwo, sprawność na przeszkodach i sterowanie psem
- podstawowe ćwiczenia psów początkujących na quadzie
- przeszukiwanie brzegu rzeki
- przeszukiwanie z quada przez zaawansowane w szkoleniu psy
- lokalizacja pozoranta przy brzegu - zespół ratowniczy na pontonie
- lokalizacja płetwonurka - zespół ratowniczy na pontonie
- lokalizacja płetwonurka - zespół ratowniczy na brzegu
Odbyła się także pozorowana akcja nocna, wykłady dotyczące pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, organizacji akcji poszukiwawczych STORAT, terenowych technik poszukiwania osób zaginionych.
Nawigatorzy doskonalili umiejętności w: planowaniu akcji poszukiwawczych, poruszaniu się pojazdem typu quad. Kandydaci na nawigatorów ćwiczyli poruszanie się przy pomocy mapy i busoli, nawigację przy pomocy odbiornika GPS i mapy papierowej.
W czasie powrotu ze szkolenia zespoły zostały postawione w stan gotowości do poszukiwania zaginionego pensjonariusza DPS. Gotowość odwołano o godz. 19.00 po odnalezieniu osoby zaginionej przez policjantów.
O godz. 22.00 ponowne wezwanie do akcji. W nocy z 6/7.09.2015 r. 3 zespoły ratownicze z psami poszukiwały zaginionej 92 – letniej mieszkanki Korczyny. Zaginioną odnaleziono u dalszej rodziny po zakończeniu pracy przez zespoły STORAT.Więcej o poszukiwaniach na stronie KWP w Rzeszowie tutaj: KWP Rzeszów.

W nocy z 19/20 sierpnia 5 ratowników z 2 psami poszukiwało w miejscowości Romanówka w województwie świętokrzyskim - 60 - letniej chorej kobiety.
W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.W nocy z 8/9.08.2015 r. 11 ratowników STORAT z 5 psami ratowniczymi poszukiwało w Ustrzykach Dolnych zaginionej 55 - letniej kobiety. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanej.
Zaginiona została odnaleziona żywa - 11.08.2015 r. przez przypadkową osobę poza terenem przeszukanym przez STORAT.W upalne popołudnie 2.08.2015 r. ratownicy STORAT z psami byli gośćmi Jarmarku Korczyńskiego. Pokaz sprawności i posłuszeństwa psów ratowniczych wzbudził spore zainteresowanie zgromadzonej publiczności.
Więcej zdjęć w naszej galerii.

W ramach wzajemnej współpracy z nadleśnictwem Głogów Małopolski 27.07.2015 r., trzy nasze psy ze swoimi przewodnikami wzięły udział w spotkaniu z dziećmi na półkolonii w Bratkowicach. Tym razem pokaz odbywał się na stadionie sportowym, więc spotkanie zakończyło się przyznaniem lokat i miejscami na podium :-)18.07.2015 r. w Stalowej Woli podczas wojewódzkich obchodów Œwięta Policji, prezes STORAT - Tomasz Maciejewski - został odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji. Medal wręczali: Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk. To kolejne wyróżnienie ratowników STORAT w dowód uznania wkładu pracy Stowarzyszenia na rzecz poszukiwania osób zaginionych.
Szersza relacja z uroczystości na stronach KWP w Rzeszowie.

8.07.2015 r. podczas odprawy kadry kierowniczej garnizonu podkarpackiego w Rzeszowie, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk wyróżnił pamiątkowymi tabliczkami członków zespołów ratowniczych STORAT. Podziękowania otrzymali ratownicy, którzy w bieżącym roku podczas akcji poszukiwawczych odnaleźli zaginione osoby. Podziękowania te traktujemy jako wyróżnienie dla całej naszej organizacji, której członkowie wspólną społeczną pracą przyczyniają się do tych sukcesów.
Więcej na stronie KWP w Rzeszowie tutaj: KWP Rzeszów.

O godzinie 00:15 w dniu 05.07.2015 r. trzy zespoły ratownicze wyjechały na poszukiwania chorej 92-letniej kobiety z miejscowości Kębłów gm. Padew Narodowa. Oprócz zespołów z psami działania były prowadzone także przez patrol na quadzie. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej. Kobieta została rozpoznana przez osobę znajomą o 7 rano w sąsiedniej wsi tuż po zakończeniu poszukiwań prowadzonych przez STORAT. Kobieta została przewieziona prywatnym samochodem do miejsca zamieszkania.W dniach 26-28 czerwca 2015r. dwóch nawigatorów STORAT wzięło udział w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w Nadarzycach koło Bornego Sulinowa przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto, gdzie dzielili się swoim doświadczeniem podczas szkolenia (omówienie technik poszukiwań osób zaginionych oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem odbiorników GPS). Wspólnie przeprowadziliśmy pozorowaną akcję poszukiwawczą oraz wysłuchaliśmy wykładów przedstawiciela Fundacji ITAKA, dotyczących profili i zachowania osób zaginionych oraz detekcji przedmiotów.
Było to kolejne wspólne szkolenie naszych organizacji. Dziękujemy za zaproszenie.21.06.2015 r. przeprowadziliśmy pokaz wyszkolenia psów ratowniczych podczas Pierwszego Rzeszowskiego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia nad rzeszowskim zalewem. Po zakończonym pokazie dużą frajdą dla najmłodszych była możliwość pogłaskania psa ratowniczego.

W upalne przedpołudnie 15.06.2015 r., spotkaliśmy się z przedszkolakami z Bud Głogowskich, żeby pokazać dzieciom nasze psy i ich umiejętności. Mimo wysokiej temperatury i konieczności przeprowadzenia dwóch pokazów – dzieci było duuużo – psy sprawowały się grzecznie, do końca spokojnie poddając się pieszczotom maluchów. W spotkaniu udział wzięły: Ozi, Nana i Szot.Kolejna udana akcja poszukiwawcza !
W nocy z 5/6.06.2015 r. w Stężnicy trzy zespoły ratownicze STORAT prowadziły poszukiwania 82 - letniej chorej kobiety.
Po 4,5 godzinach poszukiwań zespół ratowniczy z psem odnalazł zaginioną. Po przetransportowaniu do domu, odnalezioną przekazano w dobrym stanie załodze wezwanej na miejsce karetki pogotowia. To już trzecie szczęśliwe odnalezienie osoby zaginionej w tym roku.

W dniach 30-31.05.2015, w ramach współpracy z KUS Psów Ratowniczych GKSP ZKwP, nasze psy z przewodnikami poddały się surowej ocenie. Trzech sędziów ZKwP pod okiem sędziego z Czech - Daniela Sedlaka - odbywało szkolenie z umiejętności oceny pracy psów ratowniczych według regulaminów IRO.29.05.2015 wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie. Psy z przewodnikami pokazały swoje umiejętności w zakresie posłuszeństwa, sprawności, sposobów informacji, a także cierpliwości i wyrozumiałości dla dzieci, których było bardzo dużo.24.05.2015 r. po powrocie z akcji poszukiwawczej wzięliśmy udział w VIII Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Rzeszowie. Na stoisku w holu głównym można było spotkać się z ratownikami, prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu oraz szkolenie zespołów. W samo południe zaprezentowaliśmy widzom posłuszeństwo i sprawność naszych psów ratowniczych oraz wybrane elementy pracy ratowniczej. Dziękujemy za wsparcie finansowe wszystkim darczyńcom.Udana akcja poszukiwawcza.
W nocy 23/24 maja 2015 r. cztery zespoły ratownicze STORAT brały udział w poszukiwaniu 87 letniej kobiety w miejscowości Kamień w powiecie rzeszowskim. Po około 1,5 godzinie poszukiwań jeden z zespołów odnalazł żywą zaginioną. Kobieta w dobrej kondycji została przekazana do terenowego policyjnego radiowozu, a następnie - zespołowi wezwanej na miejsce karetki.
Więcej na stronie KWP w Rzeszowie tutaj: KWP Rzeszów.W nocy z 6/7.05.2015 r. 9 ratowników STORAT z 4 psami prowadziło w okolicach Dobrej (pow. przeworski) poszukiwania 32 - letniego mężczyzny. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.30.04.2015 r. w Kłapówce, ratownicy STORAT z psami wzięli udział w zorganizowanych przez Nadleśnictwo Głogów Małopolski obchodach Święta Lasu. W trakcie pikniku przedstawiono zasady pracy zespołów ratowniczych oraz zaprezentowano umiejętności psów.
Informacja na stronie Nadleśnictwa Głogów.W nocy z 17/18.04.2015 r. trzy zespoły ratownicze STORAT poszukiwały w Kielcach zaginionego 81 - letniego mężczyzny. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.
Ciało zaginionego zostało znalezione w Zalewie Kieleckim 26.04.2015 r. przez przypadkową osobę.3.04.2015 r. Grupa Bieszczadzka GOPR powiadomiła STORAT o poszukiwaniach 26 - letniej kobiety w rejonie Kopy Bukowskiej w Bieszczadach.
Do poszukiwań wyruszyło 9 ratowników z 6 psami. Będący na miejscu przewodnik psa STORAT, służący jednocześnie w placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych niezwłocznie włączył się do akcji.
Pozostałe zespoły (5 psów i 9 osób) zostały odwołane w trakcie dojazdu po uzyskaniu informacji o znalezieniu zwłok.
Zwłoki odnalazł patrol GOPR z psem ratowniczym Rabym. Raby był szkolony przez pierwsze 3 lata swojego życia w Storacie. Odnalezienie zaginionej turystki jest jego kolejnym sukcesem.
Więcej w wydarzeniach na stronach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Bieszczadzkiej Grupy GOPR.W dniu 26.03.2015 r. prezes STORAT wziął udział w debacie społecznej pt. "Gdy zaginie człowiek… Przyczyny i skutki zaginięć ludzi" zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu. W trakcie debaty - dla służb współpracujących z policją przy poszukiwaniach zaginionych osób, w tym także dla STORAT - zostały przekazane specjalne podziękowania od Przemyskich Policjantów.
Szersza relacja na stronach KMP w Przemyślu.

W celu tworzenia siatki zespołów ratowniczych, rozpoczęte zostało pod patronatem STORAT, szkolenie psów ratowniczych w Katowicach. Instruktorem prowadzącym tę grupę jest pan Marek Fryc.
Wszystkich kandydatów na przewodników obowiązuje Regulamin Szkolenia Psów STORAT oraz dodatkowe ustalenia między tym instruktorem a naszą organizacją.W dn. 16-19.03.2015 r. podczas egzaminów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu, kolejne dwa zespoły ratownicze z psami uzyskały uprawnienia w specjalności terenowej klasy I. Ponadto jeden zespół zdał egzamin w klasie 0 terenowej i dwa zespoły w klasie 0 gruzowiskowej.

W nocy z 7/8.03.2015 r. w Piotrowicach koło Zawichostu trzy zespoły ratownicze STORAT poszukiwały zaginionego 49 - letniego chorego mężczyzny. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanego.NABÓR NA NAWIGATORÓW

Stowarzyszenie STORAT ogłasza nabór na przyszłych członków - nawigatorów.

Spotkanie organizacyjne planowane jest w niedzielę 15.03.2015 r. o godz. 8:30
w siedzibie STORAT w Rzeszowie przy ul. Kamińskiego 3.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do dnia 11.03.2015 r.
pod numerem 693 838 280 lub e-mail: tomasz.kluz@storat.pl

Na obecnym etapie nie wymagamy znajomości z posługiwania się busolą, mapami czy odbiornikiem GPS.
Wskazana jest dobra forma fizyczna, orientacja w terenie i dyspozycyjność.

Więcej o zasadach przyjęcia kandydatów nawigatorów w zakładce Szkolenie nawigatorów na naszej stronie.

Po spotkaniu organizacyjnym planowany jest udział w treningu psów ratowniczych.
Należy być przygotowanym na wyjście w teren stosownie do panujących warunków atmosferycznych.

W nocy z 31.01/1.02.2015 r. trzy zespoły ratownicze poszukiwały zaginionego 85 - letniego mieszkańca Jastkowic. Mężczyzna został odnaleziony przed południem 1.02 przez patrol policjantów poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.

Więcej na stronie KWP w Rzeszowie tutaj: KWP Rzeszów.W nocy z 28/29.01.2015 r. dwa zespoły ratownicze STORAT kontynuowały poszukiwania zaginionej mieszkanki Andrzejówki. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanej.W dn. 27.01.2015 r. trzy zespoły STORAT poszukiwały 80-letniej mieszkanki Andrzejówki w powiecie biłgorajskim. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej. Poszukiwania oprócz miejscowych policjantów wspierali strażacy z OSP, mieszkańcy okolicznych miejscowości, śmigłowiec Straży Granicznej oraz policjanci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych z KGP z Warszawy.

W dniu 24.01.2015 r. odbyła się uroczysta Akademia z okazji XV - lecia powstania Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.
Na ręce prezesa gratulacje i podziękowania otrzymaliśmy od: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Naczelnika i Prezesa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prezesa Grupy Bieszczadziej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Burmistrza Miasta Głogów Małopolski, Ochotniczej Straży Pożarnej z Bud Głogowskich. Dyplomy uznania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie otrzymali najbardziej aktywni ratownicy z największą liczbą akcji.
W sposób uroczysty zostało przyjętych dwoje członków zwyczajnych. Dwie osoby zostały przyjęte w poczet członków stażystów.

Udana akcja poszukiwawcza.
W nocy z 16/17.01.2015 r. 4 zespoły ratownicze STORAT poszukiwały zaginionej 85 - letniej mieszkanki Dąbrowicy w powiecie leżajskim. Po 2,5 godzinach pracy - ok. godz. 3.30, 3,5 km od domu w linii prostej - jeden z psów poinformował ratowników o odnalezieniu zaginionej osoby. Starsza pani została doprowadzona do drogi i w dobrej formie przekazana załodze przybyłej na miejsce karetki pogotowia.


Więcej na stronach KWP Rzeszów oraz TVP Rzeszów.XV lat STORAT

11 stycznia 2000 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.
Przez 15 lat działalności Stowarzyszenia wiele się zmieniło. Rozpoczynaliśmy pracę mając 3 psy wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych. Na akcje poszukiwawcze wyruszaliśmy prywatnymi samochodami.
Dzisiaj STORAT liczy 43 członków. Dysponujemy 8 psami z licencjami psów poszukiwawczych, transport na miejsce działań zapewnia nam Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Mamy podpisane stosowne porozumienia o współpracy m.in. z Policją i Strażą Pożarną.
Coraz lepiej wyposażeni w sprzęt są ratownicy. Dysponujemy własną łącznością radiową, komputerem z mapami i oprogramowaniem do współpracy w odbiornikami GPS oraz innym specjalistycznym sprzętem.
W ciągu 15 lat braliśmy udział w 213 akcjach ratowniczych odnajdując 27 osób. Dla niektórych z zaginionych na skuteczną pomoc było za późno.
Od 2001 r. jesteśmy członkiem Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) z siedzibą w Austrii.
W 2004 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego KRS 0000047423 i jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych.
Wszyscy pracujemy społecznie, aby jak najlepiej nieść pomoc osobom zaginionym.
Dziękujemy za wsparcie jakie nam Państwo okazujecie, za każdą pomoc: osobistą czy finansową, dzięki której jesteśmy gotowi na każde wezwanie.W nocy z 2/3.01.2015 r. cztery zespoły ratownicze STORAT poszukiwały zaginionego 63 - letniego chorego mężczyzny w Łańcucie. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanego. Ciało zaginionego zostało odnalezione po południu 3.01.2015 r. poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.Pracowity początek roku.
Pierwszy telefon z wezwaniem na akcje poszukiwawczą rozbrzmiał 1.01.2015 r. o godz. 7.00. Na szczęście o godz. 8.00 odwołano zespoły STORAT po odnalezieniu zaginionego przez policjantów. Więcej na stronie Policji.D O    A R C H I W U M    2 0 1 4