O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


A R C H I W U MWesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
wiele zdrowia, szczęścia i spokoju
w Nowym Roku
członkom, sympatykom,
oraz
osobom i instytucjom współpracującym
życzą
ratownicy STORAT z psami

W nocy z 22/23.12.2014 r. 5 zespołów ratowniczych STORAT poszukiwało zaginionego 90 - letniego mieszkańca Kolbuszowej Górnej. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań w terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.
Ciało mężczyzny zostało odnalezione 17.01.2015 r. poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.20.12.2014 r. cztery zespoły ratownicze STORAT wyruszyły do Kotowa na poszukiwanie zaginionej 57 - letniej chorej kobiety. Akcja została przerwana po odnalezieniu kobiety przez wracającego po służbie policjanta.

Więcej na stronie KWP Rzeszów.12.12.2014 r. w Kętach, przedstawiciele STORAT wzięli udział w zorganizowanym przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach oraz Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA panelu dyskusyjnym w ramach projektu: "Monitoring działań Policji w poszukiwaniu osób zaginionych na terenie otwartym". Spotkanie przedstawicieli policji oraz grup ratowniczych z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji było ciekawym forum wymiany doświadczeń związanych ze współpracą wszystkich służb podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych.

Więcej na stronie Facebook.29 listopada 2014 r. prezes STORAT na zaproszenie Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wziął udział w manewrach ratowniczych okręgu podkarpackiego HOPR. W gościnnym Przeworsku zaprezentował młodym ratownikom zasady organizacji akcji poszukiwawczych STORAT wraz z wybranymi elementami taktyki oraz charakterystyką pracy psów poszukiwawczych.30.11.2014 r. na wieczny dyżur za Tęczowy Most odszedł Platon (ORFEUS Traho). Przez 9 lat pracy w STORAT uczestniczył w 59 akcjach poszukiwawczych, ratując życie 1 osoby.

W dn. 20/21.11.2014 r. przedstawiciel STORAT uczestniczył w IV eksperckiej konferencji zorganizowanej przez Fundację ITAKA oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendę Główną Policji pod hasłem "Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Europie".

Więcej na stronie Fundacji.W nocy z 7/8.11.2014 r., dwa zespoły ratownicze STORAT poszukiwały 21 - letniego mężczyzny w okolicach miejscowości Żołynia. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego. Mężczyzna powrócił sam po trzech dniach.W nocy z 6/7.11.2014 r., trzy zespoły ratownicze STORAT poszukiwały zaginionej 79 - letniej mieszkanki Jarosławia. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.

Więcej na stronie policji.W dn. 27-29.10.2014 r. zespoły STORAT uczestniczyły w egzaminach terenowych psów ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu. Efekt pracy zespołów jest imponujący. 4 zespoły zdały egzamin klasy 0, 1 zespół potwierdził certyfikację w klasie I, a 4 kolejne uzyskały po raz pierwszy uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie organizowanych przez PSP w kraju i za granicą.

W dn. 16-17.10.2014 r. w Arłamowie ratownicy STORAT brali udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa" zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku, Państwową Straż Pożarną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Stowarzyszenie STORAT oraz wiele innych podmiotów https://wspoldzialanie.rzeszow.uw.gov.pl.

W pierwszym dniu Konferencji prezes STORAT w czasie sesji ratowniczej przedstawił referat: "Stowarzyszenie STORAT - możliwości współdziałania w poszukiwaniu osób zaginionych i poszkodowanych w wyniku katastrof." W drugim dniu Konferencji dwa zespoły ratowników Stowarzyszenia brały udział w pokazach praktycznych możliwości współdziałania jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Prokuratury. Zespoły z psami prezentowały możliwości poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym w dwóch epizodach ratowniczych.

Fotorelacje także m.in. na stronach podkarpackiej straży pożarnej, policji.6.10.2014 r. kolejne wezwanie. 5 ratowników z dwoma psami wyjechało do Wojciechowa k. Polichny na poszukiwania 19 - letniego mężczyzny. W trakcie dojazdu na miejsce akcji do ratowników dotarła informacja o odnalezieniu się zaginionego.W nocy z 4/5.10.2014 r. trzy zespoły ratownicze STORAT brały udział w poszukiwaniach zaginionego 67 - letniego mężczyzny w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Poszukiwania przerwano, gdy w rejonie wyznaczonym do przeszukania pojawiło się wielu grzybiarzy utrudniających pracę zespołom ratowniczym. Psy oznaczały każdego z grzybiarzy, bo m.in. do tego są szkolone pracując w terenie.
Ciało zaginionego zostało odnalezione 5.10.2014 r. w godzinach popołudniowych przez przypadkowych grzybiarzy poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.W dn. 28.09.2014 r. ponowne wezwanie na poszukiwania. Trzy zespoły ratownicze wyruszyły do Bratkowic w celu poszukiwania chorego 26 - letniego mężczyzny. Na szczęście w trakcie dojazdu na miejsce działań do ratowników dotarła radosna informacja o odnalezieniu zaginionego.W dn. 27/28.09.2014 r. trzy zespoły ratownicze STORAT wyruszyły do Stępiny w celu poszukiwania zaginionego 45 - letniego mieszkańca Lubli. Po kilku godzinach pracy jeden z psów doprowadził ratowników STORAT do ciała zaginionego.Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych

W dn. 19 – 21.09.2014 r. w Rzeszowie zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT – po raz pierwszy w Polsce – Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych. Do egzaminów zgłosiło się 13 przewodników z psami zdających 20 egzaminów z czterech organizacji z różnych stron Polski oraz z Ukrainy. Egzaminy były rozgrywane w dyscyplinach – poszukiwanie w terenie (klasa A i B) oraz poszukiwanie w gruzowisku (klasa A). Sprawdzanie umiejętności pracy przewodników z psami odbywało się na stadionie w Zabajce (sprawność i posłuszeństwo), w lasach w okolicach Głogowa Małopolskiego (praca węchowa w terenie) oraz na terenie zniszczonej cegielni w Albigowej (praca węchowa na gruzowisku). Sędzią egzaminów był oddelegowany przez Intenationale Rettungshunde Organisation (IRO) pan Ruud Haak – z Holandii.

Uroczyste rozpoczęcie egzaminów odbyło się 19.09.2014 r. w Hotelu Pod Borem w Rudnej Małej i zostało uświetnione przez znamienitych gości reprezentujących służby, organizacje i instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem STORAT dla ratowania osób zaginionych: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – nadinspektora Zdzisława Stopczyka, Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Stanisława Kuźniara, prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce – Annę Rogowską oraz Zastępcę Burmistrza Głogowa Małopolskiego – Jerzego Komanieckiego.

Organizację egzaminów wsparł finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Główna Komisja Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce. Nagrody dla najlepszych zespołów zostały ufundowane przez producenta karmy dla zwierząt – Dolina Noteci. Pomoc organizacyjną zapewnili: Gmina Głogów Małopolski, na której terenie była rozgrywana większość konkurencji, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Nadleśnictwo Głogów Małopolski, Ochotnicza Straż Pożarna Błędowa Tyczyńska – Krzywa oraz pan Jan Łastowiecki – zarządzający cegielnią w Albigowej.

Jeśli chodzi o wyniki egzaminów - STORAT okazał się niezbyt gościnny. Przewodnicy z tego Stowarzyszenia osiągnęli najlepsze lokaty we wszystkich klasach psów ratowniczych.

W klasie A psów poszukiwawczych na 10 startujących zespołów egzamin zaliczyło 7. Najlepszy wynik w tej klasie - 274 punkty uzyskała Barbara Maciejewska z psem SZOT Sedda. W klasie B na 4 zespoły egzamin zdały 2 z najlepszym wynikiem 297 punktów – owczarek niemiecki QEEN MARY Traho (Erka) z przewodnikiem Martą Gutowską. W klasie A psów gruzowiskowych na 6 zgłoszonych zespołów zdały 2. 288 punktów i pierwsze miejsce uzyskała również QEEN MARY Traho (Erka) z przewodnikiem Martą Gutowską. Zespół maksymalnie mógł zdobyć łącznie 300 punktów, z czego 200 za pracę węchową oraz 100 za posłuszeństwo i sprawność.W dniach 19-21.09.2014 r. odbędą się w Rzeszowie Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT przy współpracy z IRO - Internationale Rettungshunde Organisation z Austrii. Przez trzy dni przewodnicy z psami będą się sprawdzać z posłuszeństwa i sprawności oraz pracy węchowej w terenie i na gruzach. To jeden z etapów przygotowania do uzyskania bądź potwierdzenia licencji dla psów ratowniczych do udziału w akcjach poszukiwawczych. Konkurencje sprawnościowe - dostępne dla widzów - odbędą się na stadionie sportowym w Zabajce k. Głogowa Małopolskiego. Sędzią egzaminów jest pan Ruud Haak z Holandii.

Organizację wydarzenia wspierają finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz producent karmy Dolina Noteci.

Patronat medialny nad imprezą sprawują Polskie Radio Rzeszów oraz Gazeta Codzienna Nowiny i portal nowiny24.pl.

Partnerami wspierającymi organizację egzaminów są Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Gmina Głogów Małopolski, Nadleśnictwo Głogów Małopolski, Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Rzeszowie oraz Pan Jan Łastowiecki - Zarządzanie Nieruchomościami.

W dn. 5 - 7.09.2014 r. 22 ratowników z 12 psami brało udział w szkoleniu wyjazdowym. W tym roku gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym Siwejka w Ropkach. Program zajęć był bardzo intensywny i urozmaicony. Ćwiczyliśmy na lądzie, na wodzie i na gruzach. Przewodnicy z psami ćwiczyli sprawność i posłuszeństwo, pracę węchową w terenie, przemieszczanie się z psem na quadzie oraz poszukiwanie z quada. Dzięki uprzejmości Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadziliśmy ćwiczenia na Jeziorze Klimkowskim. Obejmowały one oswajanie psów ze środkami transportu na wodzie (łódź motorowa, ponton), poszukiwanie z brzegu zaginionego w wodzie, poszukiwanie z łodzi pozoranta na lądzie oraz poszukiwanie nurka z łodzi. Niedzielę spędziliśmy pracowicie na gruzach w Nowym Sączu pod okiem Krzysztofa Szymańskiego. Nie zabrakło również nocnej akcji pozorowanej, szkolenia nawigatorów z planowania akcji poszukiwawczych oraz prowadzenia pojazdu typu quad.

Więcej zdjęć w galerii.W upalne popołudnie 10.08.2014 r. ratownicy z psami uświetnili pokazem wyszkolenia psów ratowniczych obchody 90 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Drabinianka.

Więcej zdjęć w galerii.W dniach 28-31.07.2014 r. zespoły STORAT przystąpiły do egzaminów ratowniczych PSP w Nowym Sączu. 4 zespoły po raz drugi zaliczyły egzamin terenowy klasy I, dwa zespoły zdały egzamin klasy 0 (jeden w specjalności gruzowej, drugi terenowej).Kolejne spotkanie naszych psów z szerszą publicznością miało miejsce 20.07.2014 w kinie Helios w Rzeszowie. Byliśmy atrakcją niedzielnego poranka kinowego dla dzieci. Udało nam się wykorzystać okazję i pokazać dzieciom, jak należy się witać z psem i jak można się z nim zaprzyjaźnić. Wszyscy czworonożni goście mieli wielkie wzięcie. Na koniec przedstawiliśmy nasze Stowarzyszenie dzieciom i ich rodzicom oraz pokazaliśmy krótko umiejętności naszych psów.19.07.2014 r. w Dylągówce STORAT uczestniczył w pikniku rodzinnym pod hasłem "Bezpieczne
Wakacje - 2014". Piknik został zorganizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Rzeszów.
Jednym z elementów pikniku był pokaz wyszkolenia psów ratowniczych, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.W dn. 12 - 13.07.2014 r. STORAT zorganizował trening na gruzach w Nowym Sączu.

Więcej zdjęć w galerii.W 13-tym roku życia na wieczną służbę za Tęczowy Most odeszła Rzepa (NATHALIE Traho). W ciągu 10 lat pracy wzięła udział w 78 akcjach, w których odnalazła 5 osób (3 żywe i 2 martwe). W 2009 r. zdobyła I nagrodę w ogólnopolskim konkursie Pies Bohater Profesjonalista. Wielokrotnie popisywała się swoim wyszkoleniem podczas pokazów STORAT.

6.07.2014 r. STORAT zaprezentował umiejętności zespołów ratowniczych podczas pikniku rodzinnego organizowanego przez Klub Sportowy Orzeł Wysoka Głogowska.

Więcej zdjęć w galerii.W dniach 13-15.06.2014 r. w Schöneben w Austrii odbył się kurs dla przewodników psów poszukiwawczych terenowych organizowany przez IRO. Dzięki współpracy z Komisją Użytkowo-Sportową Psów Ratowniczych Głównej Komisji Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce udało się wydelegować na ten kurs dwa nasze psy z przewodnikami: AIRE z Kasią Nosiadek i SZOT’a z Baśką Maciejewską.
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, a prowadzili je trenerzy IRO: Alois Russegger i Silvia Mielich. Tematyka zajęć obejmowała naukę lub doskonalenie różnych metod informacji psa, sterowania psem, taktykę szukania i przygotowanie do egzaminów. Udało się te cele zrealizować w stopniu, w jakim pozwalał na to ograniczony czas szkolenia. Nasze psy pokazały się z dobrej strony (AIRE została pochwalona oficjalnie przez instruktorkę!).
Udział w kursie pozwolił nam poznać inne sposoby pracy z psem, spotkać przedstawicieli organizacji ratowniczych z wielu krajów Europy, pokazać nasze umiejętności.

Więcej zdjęć w galerii.06.06.2014 r. ratownicy STORAT przeprowadzili pokaz wyszkolenia i sprawności psów na pikniku rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie. Mimo padającego deszczu, występ cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i ich opiekunów.

W nocy 4.06.2014 r. 3 zespoły STORAT poszukiwały zaginionej chorej 52 - letniej mieszkanki Przemyśla. W czasie prowadzenia działań poszukiwawczych - przed południem - jeden z patroli policyjnych odnalazł zaginioną w lesie. Kobietę przetransportowano do wezwanej na miejsce karetki pogotowia ratunkowego.
Więcej na stronie KWP w Rzeszowie tutaj.27.05.2014 r. Radio Rzeszów w audycji Podkarpackie Pozarządowe wyemitowało rozmowę z prezesem STORAT. Całość programu można posłuchać na www.podkarpackie-pozarzadowe.pl. Rozmowa z prezesem od 09:03.Dnia 24 maja 2014 r. po raz drugi zabezpieczaliśmy coroczną plenerową imprezę - rajd konno-zadaniowy na orientację "Kawaleryjka" - organizowaną przez leśniczówkę Smolnica k. Gliwic. Tegoroczna edycja była poświęcona 100 rocznicy powstania Legionów Polskich 1914 - 2014.
STORAT reprezentowało czworo ratowników i 3 psy. Trasa rajdu konnego liczyła 30 km i obejmowała obszar ponad 1000 ha. Na poszczególnych punktach kontrolnych nasi ratownicy mieli także okazję sprawdzić się w strzelaniu z broni długiej i krótkiej. Cała impreza przebiegła spokojnie w miłej i sympatycznej atmosferze. Nikt się nie zagubił.W dn. 24.05.2014 r. prezes STORAT na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, nadbryg. Bogdana Kuligi uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Tarnobrzegu. Uroczystość była połączona z obchodami jubileuszu 50 - lecia zawodowego pożarnictwa w Tarnobrzegu oraz nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Więcej na stronie www.podkarpacie.straz.pl tutaj.W dniu 16 maja 2014 r. w podwarszawskich lasach Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wspólnie z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP zorganizowało pierwszą modelową akcję poszukiwawczą.
Do udziału w akcji zaproszono również STORAT, który wystawił jeden zespół.
W akcji udział wzięły grupy poszukiwawcze straży pożarnej, ratownicy PCK oraz ochotnicy wolontariusze. Całość obserwowali dziennikarze.
Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się o godz. 19 odprawą służb uczestniczących w poszukiwaniach. Całością akcji dowodzili policjanci z CPOZ KGP, którzy dysponowali specjalnie do tego celu przystosowanym samochodem. Oprócz zespołów poszukiwawczych z psami do poszukiwań skierowano tzw. szybkie trójki. Po przydzieleniu terenów dla poszczególnych zespołów, kryptonimów i sposobów łączności zespoły wyruszyły na poszukiwania.
Z informacji uzyskanych na odprawie wiadomo było, że w pobliskim lesie zaginęła dwójka dzieci tj. Jaś lat 6 i Małgosia lat 9.
Do naszego zespołu dołączył ratownik PCK oraz ochotniczka wolontariuszka.
Zespół STORATU po przeszukaniu prawie całego wyznaczonego terenu (w większości porośniętego gęstym "młodniakiem") odnalazł w lesie Jasia, który następnie pojazdem terenowym został przewieziony do sztabu akcji.
Jak trudne są poszukiwania terenowe mogli przekonać się dziennikarze, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach jako członkowie zespołów.

W niedzielę 27.04.2014 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Spotkanie z tej okazji zorganizowaliśmy wspólnie z Komisją Użytkowo - Sportową Związku Kynologicznego w Polsce podczas szkolenia w Zabajce. Na treningu wraz z członkami rodzin ratowników oraz naszymi sympatykami gościliśmy prezes Oddziału Rzeszów Związku Kynologicznego w Polsce, p. Annę Rogowską, przedstawiciela Głównej Komisji Szkolenia ZKwP - p. Jacka Pazdana oraz dziennikarzy Gazety Codziennej Nowiny.
Przewodnicy wraz ze swoimi psami pod okiem komisji złożonej z dzieci - przystąpili do "egzaminu". Ćwiczenie wylosowane dla zespołu musiało zostać wykonane przez psa lub w przypadku gdy pies danego ćwiczenia nie potrafił wykonać - przez jego przewodnika.
Fotoreportaż także do obejrzenia w portalu nowiny24.pl oraz naszej galerii.

W dn. 25.04.2014 r. troje ratowników STORAT z dwoma psami wzięło udział w organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - "Dniu Bezpieczeństwa". Impreza zorganizowana była w ramach "Tygodnia Kultury i Nauki - Przodem". Na dziedzińcu uczelni ratownicy STORAT przedstawili zasady szkolenia psów ratowników oraz pracy zespołów ratowniczych podczas akcji poszukiwawczych. Przewodnicy ze swoimi podopiecznymi dali pokaz wytrenowania swoich psów, a na koniec wszyscy uczestnicy mogli z bliska spotkać się z ratownikami i ich psami.
Więcej informacji na stronie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W dniach 19-21.09.2014 r. Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT z Rzeszowa organizuje pierwsze w Polsce międzynarodowe egzaminy psów ratowniczych pod egidą International Rescue Dog Organisation (IRO).

Poprzez organizowanie egzaminów chcielibyśmy propagować taką formę pracy z psami. Szkolenie ratownicze daje właścicielom możliwość wyboru innego sposobu szkolenia specjalistycznego psa o szerokim spektrum - posłuszeństwo, sprawność, praca węchowa - bez elementów agresji (obrony). Egzaminy ratownicze są organizowane w wielu krajach świata i zazwyczaj mają charakter sportowy, umożliwiając rywalizację i zdobywanie trofeów.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o wsparcie nas – finansowe lub osobiste. Organizacja imprezy o randze międzynarodowej jest dla nas dużym wyzwaniem. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia to wolontariusze. Nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia i nie prowadzimy działalności zarobkowej. Wpłaty można kierować na konto 06 1020 4391 0000 6002 0002 6617, a osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt telefoniczny: 793735931, 728393647 lub mailowy: storat@storat.pl

W nocy z 17/18.04.2014 r. w Jastkowicach k. Stalowej Woli cztery zespoły ratownicze poszukiwały zaginionego 30 - letniego chorego mężczyzny.W dn. 3/4.04.2014 r. w Markowej k. Łańcuta trzy zespoły ratownicze i patrol na quadzie prowadziły poszukiwania 54 - letniego chorego mężczyzny. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.Wieczorem 4.03.2014 r. cztery zespoły z psami STORAT wyruszyły na wezwanie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji do Leśnej Podlaskiej w celu poszukiwania zaginionego 33-letniego mężczyzny.
Akcję przerwano w trakcie dojazdu na miejsce poszukiwań po otrzymaniu informacji o odnalezieniu zaginionego.
Więcej na stronie portalu podlasie24.pl tutaj.16.02.2014 r. w Rzeszowie podczas VII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Rzeszowie organizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział Rzeszów, STORAT zaprezentował umiejętności szkolonych psów ratowniczych. Jak zwykle podczas pokazu w hali zaprezentowano posłuszeństwo indywidualne i grupowe psów, elementy sprawności oraz sposoby oznaczania odnalezienia osób zaginionych. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. W ciągu całego dnia na stoisku STORAT można było spotkać się z ratownikami oraz ich psami i dowiedzieć się więcej o pracy w zespole ratowniczym. Ponadto ratownicy prowadzili kwestę na zakup sprzętu ratowniczego oraz propagowali ideę przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, które od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego.

Dnia 14.02.2014 r. w Rzeszowie Komendant Wojewódzki PSP wspólnie z prezesem STORAT podpisali porozumienie o współpracy. Dokument szczegółowo określa zasady współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego ze stowarzyszeniem STORAT na terenie woj. podkarpackiego podczas akcji ratowniczych wymagających użycia psów ratowniczych. Ponadto w dokumencie zawarto kwestie organizowania i prowadzenia wspólnych ćwiczeń i szkoleń.
Porozumienie jest formalnym usankcjonowaniem trwającej od wielu lat współpracy między Państwową Strażą Pożarną a STORAT.
Więcej na stronie KW PSP w Rzeszowie tutaj.

W dniu 25.01.2014 r. ratownicy STORAT zebrali się na uroczystym spotkaniu podsumowującym 14 lat działalności Stowarzyszenia.
Prezes omówił wydarzenia mijającego roku oraz przedstawił najważniejsze plany na rok 2014.
Była okazja do wręczenia legitymacji członkowskich, nominacji oraz wyróżnień za udział w 150 akcjach ratowniczych dla Jana Jarosińskiego oraz za udział w 100 akcjach dla Tomasza Maciejewskiego.W dniu 18.01.2014 r. ratownicy STORAT wraz z czterema psami wzięli udział w charytatywnej imprezie dla dzieci dotyczącej promowania bezpiecznych zachowań w hali MOSiR w Krośnie. Wśród pokazów straży pożarnej, policji, GOPR, ratowników medycznych znalazł się pokaz wyszkolenia psów ratowniczych. Zaprezentowano podstawowe elementy posłuszeństwa indywidualnego oraz grupowego, a także metodę oznaczania odnalezienia przez zespół z psem osób zaginionych. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.Już druga akcja poszukiwawcza w 2014 roku. W nocy z 15/16.01.2014 r. trzy zespoły ratownicze STORAT poszukiwały zaginionej 64 - letniej mieszkanki Grodziska Dolnego w powiecie leżajskim.
Więcej informacji na stronie Policji tutaj oraz Nowin tutaj.W niedzielę 12.01.2014 r. na treningu naszych zespołów gościliśmy dziennikarzy z kanału Polsat News. W trakcie 3 wejść na żywo w porannym programie stacji zaprezentowaliśmy naszą organizację, zespoły ratownicze oraz metody szkolenia psów.D O    A R C H I W U M    2 0 1 3