O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


A K T U A L N O Ś C I
W dniach 14-16.03 w Nowym Sączu zespoły STORAT zostały przeegzaminowane przez Państwową Straż Pożarną wg rozporządzenia MSWiA. Jeden przewodnik z psem odnowił posiadane uprawnienia gruzowiskowe I klasy, a troje przewodników odnowiło uprawnienia terenowe I klasy.


Uratowany starszy mężczyzna!
W nocy z 12/13.03.2018 r. pięcioro ratowników z dwoma psami wyruszyło na wezwanie policji do Sandomierza w celu poszukiwania zaginionego 74 - letniego chorego mężczyzny. Po 40 minutach od rozpoczęcia poszukiwań jeden z psów w wyznaczonym sektorze poinformował swojego przewodnika o odnalezieniu zaginionego i doprowadził do niego najkrótszą drogą zespół ratowniczy. Poszukiwany 74 - latek znajdował się w nadrzecznych trzcinach, przytomny - choć wychłodzony. Ratownicy byli w stanie dostrzec go dopiero z odległości 1 metra. Po zabezpieczeniu termicznym zostało wezwane wsparcie pozostałych ratowników w celu pomocy przy transporcie mężczyzny do miejsca, do którego mogła podjechać wezwana karetka pogotowia. Ratownicy wykorzystując płachtę ewakuacyjną przenieśli zaginionego w dogodne do dojazdu miejsce i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.


W środę 7.03., dwoje ratowników STORAT z psami odwiedziło dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Dębicy. Spotkanie wyjątkowo rozpoczęło się niespodzianką dla nas, gdyż dzieci przygotowały krótkie przedstawienie na temat psów-ratowników. Potem "pałeczkę" przejęły nasze psy, które prezentowały swoje umiejętności i uczyły dzieci, jak należy witać się z nieznanym czworonogiem. Wszystko oczywiście pod kontrolą przewodników i z ich wskazówkami. Dzieci i panie wychowawczynie dowiedziały się również wielu rzeczy o pracy psa poszukiwawczego w STORAT.
Dziękujemy za zaproszenie i miłą wizytę.


W dniach 2-4.03 - 18 ratowników z 9 psami wzięło udział w szkoleniu lawinowym. Dzięki uprzejmości Bieszczadzkiego Parku Narodowego we współpracy z Grupą Bieszczadzką GOPR ćwiczenia odbyły się w masywie Wyżniańskiego Wierchu. Bazą szkolenia była Bacówka Pod Małą Rawką. Intensywny program zajęć obejmował przede wszystkim szkolenie przewodników i psów do wyszukiwania osób zasypanych przez lawinę. Zdobywaliśmy i utrwalaliśmy wiedzę o metodach szkolenia psów, mechanizmach powstawania lawin, poruszaniu się w terenie zagrożonym, organizacji akcji lawinowej oraz hipotermii. Przećwiczyliśmy praktycznie sondowanie oraz przeszukiwanie lawiniska detektorem lawinowym. Duże zaangażowanie przygotowujących ćwiczenia, pozorantów oraz przewodników z psami przyniosło dobre efekty szkoleniowe.


10.02 przedstawiciele STORAT uczestniczyli w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach. Jednym w punktów obrad było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem STORAT a OSP Niebieszczany, która trwa już od ponad dwóch lat.


W nocy z 24/25.01.2018 r. cztery zespoły ratownicze z psami STORAT poszukiwały w Przemyślu zaginionej 81 - letniej mieszkanki tego miasta. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.


7.01 w 13 roku życia odeszła od nas przebywająca od 2 lat na zasłużonej emeryturze GINI (GINII Gymkhana). W ciągu 8 lat pracy wzięła udział w 59 akcjach, podczas których odnalazła 5 osób (1 żywą i 4 martwe).


D O    A R C H I W U M