O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


A K T U A L N O Ś C IPięć zespołów ratowniczych STORAT z psami wyruszyło 16.09 przed wieczorem na poszukiwania 59-letniego grzybiarza do Zawadki Rymanowskiej. Akcję przerwano w trakcie dojazdu po otrzymaniu informacji o odnalezieniu się zaginionego.Udana akcja poszukiwawcza!
W nocy z 9/10.09 - przebywający na szkoleniu w Czarnej Górnej - ratownicy STORAT z dwoma najmniej wyczerpanymi trwającymi od dwóch dni intensywnymi ćwiczeniami psami, wyjechali na poszukiwania do miejscowości Futory k. Lubaczowa. Dodatkowym wsparciem był przewodnik z wypoczętym psem, który dojechał z Krosna wraz z patrolem ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Zaginiony 85-letni mężczyzna przyjechał samochodem na grzyby i nie powrócił do domu. Po lesie poruszał się przywiezionym ze sobą rowerem. Ok. godz. 1.00 tuż przed wyruszeniem zespołów w teren - jeden z leśników będących w bazie poszukiwań usłyszał z lasu wołanie. Po ponownym potwierdzeniu - patrol ratowników GOPR na quadzie udał się w miejsce skąd było słychać głos człowieka. Szybko zlokalizowano zaginionego, który przewrócił się wraz z rowerem w podmokłym terenie i przy wsparciu ratowników STORAT ewakuowano go z lasu. Przemoczonego i wyziębionego seniora przekazano wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W dniach 8-10.09 odbyło się coroczne trzydniowe szkolenie wyjazdowe STORAT. Tym razem gościliśmy w ośrodku Niedźwiedzia Górka w Czarnej Górnej. W zajęciach uczestniczyło 25 osób z 16 psami, w tym oprócz ratowników STORAT - przewodnik psa ratowniczego GOPR z Krynicy, strażacy ochotnicy z OSP w Jabłonnej i OSP w Niebieszczanach. Bogaty program szkolenia obejmował:
dla przewodników psów:
- zajęcia z posłuszeństwa i sprawności (indywidualne i grupowe)
- przeszukiwanie zrujnowanych zabudowań
- przeszukiwanie terenu po dojeździe quadem na miejsce
- przeszukiwanie strumienia
- wspólnie z nawigatorem - zakończenie akcji
- lokalizację pozoranta z pontonu
- przeszukiwanie terenu z własną nawigacją przy wsparciu nawigatora

dla nawigatorów:
- przygotowanie map do akcji
- planowanie działań ratowniczych
wspólne zajęcia teoretyczne z teorii zapachów, współpracy na linii przewodnik - nawigator oraz nocną akcję pozorowaną.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W nocy z 23/24.08 dwa zespoły ratownicze poszukiwały 30 - letniego chorego mieszkańca Przemyśla.W nocy z 14/15.08 dwa zespoły STORAT kontynuowały poszukiwania zaginionego 28 - latka z Rakszawy.14.08 zespół STORAT z Nowego Dworu Mazowieckiego wspomagał w Mrozach k. Mińska Mazowieckiego poszukiwania 74 - letniej kobiety prowadzone przez mazowiecką Policję. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.W nocy z 13/14.08 siedmioro ratowników STORAT z trzema psami poszukiwało zaginionego chorego 28 - letniego mieszkańca Rakszawy. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.


12.08 w Budziwoju - siedmioro ratowników STORAT z pięcioma psami wzięło udział w III Podkarpackim Święcie Służb Ratunkowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie. Zaprezentowaliśmy naszą organizację oraz umiejętności wyszkolonych psów w zakresie posłuszeństwa i sprawności. Po pokazie psi ratownicy zostali wygłaskani przez uczestników imprezy.


W nocy z 31.07/01.08 trzy zespoły ratownicze STORAT poszukiwały w okolicach Piątkowca zaginionej mieszkanki Mielca. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.
Ciało zaginionej odnaleziono 6.08.2017 r. poza terenem przeszukanym przez zespoły STORAT.W dniach 22-24.09.2017 Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT wspólnie z rzeszowskim oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce organizuje egzaminy psów ratowniczych wg regulaminów IRO. Serdecznie zapraszamy wszystkich ratowników do udziału, a znajomych, przyjaciół i sympatyków do pomocy i współpracy.
Warunkiem uczestnictwa zespołu w egzaminach jest członkostwo właściciela lub przewodnika psa w ZKwP, aktualnie opłacone składki związkowe, zgłoszenie na egzamin i wniesienie opłaty startowej w wysokości 50 PLN/egzamin do 3.09.2017.
Zgłoszenia i informacje: Barbara Maciejewska, tel. 793 735 931, vetbas@gmail.com
Zgłoszenie na egzaminy.


16.07 prezes STORAT uczestniczył w obchodach 90 - lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach.16.07 cztery zespoły ratownicze STORAT wyruszyły na poszukiwania 78 - letniego mężczyzny w miejscowości Przezwody w powiecie sandomierskim. Akcja została przerwana w trakcie dojazdu po uzyskaniu informacji o odnalezieniu zaginionego.15.07 dziewięcioro ratowników z 6 psami uczestniczyło w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w Dylągówce przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Rzeszowie, IPA Region Rzeszów oraz ZT Pracowników Cywilnych przy KMP w Rzeszowie. Zaprezentowaliśmy wyszkolenie psów ratowniczych oraz opowiedzieliśmy o pracy zespołów poszukiwawczych. Ulewny deszcz przegonił widzów z końcowej części pokazu.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


26.06 - troje przewodników z psami spotkało się z dziećmi uczestniczącymi w letniej półkolonii zorganizowanej przez Szkołę Językową CoolSchool w Łańcucie. Przybliżyliśmy pracę zespołu ratowniczego, zaprezentowaliśmy umiejętności wyszkolonego psa oraz opowiedzieliśmy o bezpiecznym postępowaniu w kontaktach z tymi zwierzętami.


19.06 - dwoje przewodników z psami uczestniczyło w spotkaniu z przedszkolakami z Muzycznego Przedszkola Publicznego w Rzeszowie.18.06 ratownicy STORAT z psami udali się do Zaczernia, gdzie na terenie koszar Oddziału Prewencji Policji odbywał się Piknik Rodzinny dla dzieci policjantów i pracowników cywilnych Garnizonu Podkarpackiego. Zaprezentowaliśmy umiejętności współpracy wyszkolonych psów ratowniczych z człowiekiem w zakresie posłuszeństwa indywidualnego oraz grupowego.


W dn. 10.06 w Nowej Dębie dwa zespoły ratownicze STORAT wzięły udział w Powiatowych Manewrach jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP w Tarnobrzegu i JRG w Nowej Dębie. Jeden z epizodów manewrów zakładał zawalenie hali produkcyjnej i konieczność lokalizacji osób poszkodowanych przez zespoły z psami. Odnalezione "ofiary" były przekazywane zespołom strażaków w celu zabezpieczenia medycznego oraz ewakuacji.


W dniach 8-10.06 dwoje przewodników STORAT z psami uczestniczyło w Centralnym Szkoleniu Przewodników Psów Ratowniczych GOPR w Rabce. Wiodącym tematem szkolenia była praca na gruzowisku.W dniach 6-9.06 zespół ratowniczy STORAT/OSP Jabłonna poddał się certyfikacji wg regulaminów PSP odbywającej się w Gdańsku. Zespół potwierdził uprawnienia w klasie I terenowej oraz uzyskał po raz pierwszy klasę 0 gruzowiskową uprawniającą do zdawania egzaminu w klasie I.20 maja ratownicy STORAT zaprezentowali wyszkolenie psów ratowniczych na X Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Kamionce, zorganizowanej przez Rzeszowski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


17 maja pięcioro ratowników z 3 psami uczestniczyło w zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie - IV Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. STORAT w trakcie pokazu na parkingu zaprezentował wyszkolenie psów ratowniczych. W auli - na stanowisku informacyjnym była możliwość oglądania sprzętu wykorzystywanego w działaniach poszukiwawczych, porozmawiania z ratownikami oraz bliskiego spotkania z psami ratowniczymi.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W dniach 12-14 maja 2017 roku 2 nawigatorów oraz przewodnik psa STORAT wzięło udział w Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo – Ratowniczych KAMPINOS 2017, które zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji przy współpracy z: Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego s12, Grupą Ratownictwa PCK Warszawa, Sekcją Poszukiwawczo – Ratowniczą OSP Jabłonna.
Zajęcia podzielono na bloki teoretyczne i praktyczne.
W ramach zajęć teoretycznych ratownicy przeprowadzili wykłady nt. nawigacji i roli nawigatora w zespołach ratowniczo - poszukiwawczych STORAT oraz wysłuchali prelekcji na temat hipotermii, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej i wykorzystania kamer na podczerwień/termowizyjnych w działaniach poszukiwawczo - ratowniczych.
Zajęcia praktyczne podzielono na bloki dla nawigatorów (zadania terenowe), dla przewodników (ćwiczenia gruzowiskowe) oraz pozorowane wspólne działania poszukiwawcze z użyciem różnych metod i technik. Ciekawym doświadczeniem było testowanie pojazdów SwinCar z napędem na 4 koła do poruszania się w każdych warunkach.
Dziękujemy za zaproszenie!


13.05 dwóch przewodników STORAT wspólnie z ratownikami Grupy Bieszczadzkiej GOPR kontynuowało poszukiwania zaginionej 39-latki. Poszukiwana nadal nie została odnaleziona.


12.05 poszukiwania zaginionej 39-latki były kontynuowane m.in. przez ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR, w tym dwóch przewodników z psami, którzy są członkami STORAT i w Stowarzyszeniu szkolą swoje psy.W nocy z 11/12.05.2017 r. siedmioro ratowników z trzema psami poszukiwało zaginionej 39-letniej chorej kobiety w miejscowości Fredropol w powiecie przemyskim. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.
Więcej zdjęć w naszej galerii.


W nocy z 9/10.05.2017 r. trzy zespoły ratownicze poszukiwały w Rzeszowie zaginionej 18 - letniej dziewczyny. W trakcie prowadzenia działań jeden z psów doznał kontuzji wykluczającej go z dalszej pracy i został zastąpiony przez kolejno wezwanego przewodnika z psem. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.3 maja 2017 r. trzech przedstawicieli Stowarzyszenia STORAT na czele z prezesem uczestniczyło w obchodach 90 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich, z którą współpracujemy na podstawie podpisanego porozumienia od 2014 r.


27.04.2017 r. pięcioro ratowników z czterema psami przedstawiło działalność Stowarzyszenia STORAT na pokazie wyszkolenia psów ratowniczych w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Pokaz był częścią sesji popularno-naukowej pod hasłem: "Zwierzęta wokół nas - Pies w służbie człowiekowi", której celem było pokazanie młodym ludziom, że pies to nie tylko towarzysz życia, ale także współpracownik.W dn. 25.04.2017 r. dwoje przewodników z psami spotkało się z dziećmi z Przedszkola Anglojęzycznego PROMAR w Rzeszowie. Krótka prelekcja oraz prezentacja umiejętności psich ratowników spotkała się z dużym zainteresowaniem.
W nocy z 25/26.03.2017 r. 11 ratowników z 5 psami poszukiwało zaginionego 31-letniego mieszkańca Woli Dereźniańskiej w powiecie biłgorajskim. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono poszukiwanego. Zaginiony został odnaleziony w niedzielne popołudnie przez policjantów w okolicznościach nie zagrażających jego życiu. Na akcję pojechaliśmy wprost z zaplanowanych na ten weekend ćwiczeń połączonych z pozorowaną akcją nocną.


W dniach 21-22.03.2017 r. nasi przewodnicy brali udział w egzaminach organizowanych wg rozporządzenia MSWiA przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu. Czterech przewodników z psami odnowiło uprawnienia, a dwóch po raz pierwszy zdało egzamin w I klasie terenowej. Ponadto jeden przewodnik zdał egzamin w klasie 0 terenowej.


Kolejny wyjazd na poszukiwania na teren województwa lubelskiego. Dziewięcioro ratowników z 4 psami 15.03 udało się do Jakubowic Murowanych w celu poszukiwania zaginionej 62 - letniej chorej kobiety. Wkrótce po rozpoczęciu pracy jeden z zespołów odnalazł ciało zaginionej.


W nocy z 13/14.03.2017 r. cztery zespoły ratownicze z psami poszukiwały zaginionego 22 - letniego mieszkańca Luchowa Dolnego w powiecie biłgorajskim. Nocne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Zaginiony został odnaleziony w Nowej Sarzynie w godzinach przedpołudniowych przez policjantów - ok. 28 km od miejsca zamieszkania.


Dzięki inicjatywie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Nowej Dębie, na naszym poligonie gruzowiskowym pojawiła się uszkodzona nadbudowa samochodu gaśniczego. Będziemy mogli ją wykorzystać na budowę kolejnych skrytek dla pozorantów. Akcję organizował Z-ca Dowódcy JRG w Nowej Dębie st. kpt. mgr Adam Smykla. Transport zapewnili strażacy z KP PSP w Stalowej Woli. Dziękujemy!


W nocy z 16/17.02.2017 r. pięciu ratowników z dwoma psami poszukiwało w Rzeszowie zaginionej 12 - letniej dziewczynki. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej.
Zaginiona odnaleziona na dworcu PKP w Krakowie 18.02.


5.02.2017 troje przewodników z psami z naszego Stowarzyszenia po raz kolejny spotkało się z najmłodszymi w ramach filmowego poranka w kinie Helios w Rzeszowie. Dzieci interesowały się naszymi psiakami, a dorośli naszą organizacją i działalnością. Psy miały też okazję pokazać próbkę swych umiejętności. W nagrodę, po spotkaniu pojechaliśmy do lasu na cotygodniowy trening:-)
Więcej zdjęć w naszej galerii.
D O    A R C H I W U M