Warning: include(funkegz.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /aktual/zawiadomienie.php on line 7

Warning: include(funkegz.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /aktual/zawiadomienie.php on line 7

Warning: include(funkegz.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /aktual/zawiadomienie.php on line 7

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'funkegz.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /aktual/zawiadomienie.php on line 7
Zawiadomienie o egzaminach Psów Ratowniczych

Rzeszów, 23.08.2004 r.

Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały        Rzeszowski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce przy współpracy ze Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT organizuje w Rzeszowie w dniach 17-19.09.2004 planowane egzaminy psów ratowniczych wg Międzynarodowych Regulaminów Ratowniczych FCI/IRO w specjalnościach:

 • Kwalifikacyjny  RH-E
 • Tropiący  RH-F kl. A i B
 • Poszukiwawczy  RH-FL kl. A i B
 • Gruzowy  RH-T kl. A

Obsada sędziowska:
Marta Gutowska - Międzynarodowy Sędzia Pracy Psów Ratowniczych,
Elżbieta Hader - Krajowy Sędzia Prób Pracy.

Opłata za egzamin wynosi 50,- zł. , płatna na konto Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Rzeszowie
PKO BP I Oddział w Rzeszowie 75 1020 4391 0000 6802 0002 0230
z dopiskiem "egzamin ratowniczy".

Zgłoszenie na załączonym druku potwierdzone przez Oddział Macierzysty oraz kserokopię wpłaty należy przesłać w terminie do 08.09.2004 r. na adres:

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
35-042 Rzeszów 3, ul. Żwirki i Wigury 8

lub:

STORAT
ul. Kamińskiego 3
35-211 Rzeszów
tel. 0-17 8534133 lub 8520263 (wieczorem)

Szczegółowe informacje dot. egzaminu udziela STORAT.

Koszt egzaminu, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane zainteresowanym po zamknięciu zgłoszeń.

Aktualne regulaminy egzaminów psów ratowniczych do wglądu w oryginale (j.niemiecki) na stronie internetowej IRO lub tłumaczenie (j. polski) na stronie STORAT: www.storat.pl


Do wiadomości:

 • Związek Kynologiczny w Polsce
  Główna Komisja Szkolenia Psów
  Warszawa, ul. Bagatela 10


 • STORAT
  Rzeszów, ul. Kamińskiego 3